← Altres notícies

Premi estatal al projecte de cribratge de primeres visites de la Unitat Terapèutica del Dolor

L'equip d'infermeria de la UTD va rebre un reconeixement al Congrés de la Societat Espanyola del Dolor per un pòster sobre el filtratge telefònic que realitzen les infermeres en la planificació de les primeres visites de la unitat.

La 17ena edició del Congrés de la Societat Espanyola del Dolor, celebrat del 13 al 16 d'octubre a Bilbao, va reconèixer les bones pràctiques hospitalàries en el tractament del dolor. Un dels treballs premiats va ser el projecte 'Planificació de la llista d'espera en les primeres visites mitjançant el cribratge selectiu realitzat telefònicament per les infermeres de pràctica avançada de la Unitat Terapèutica del Dolor', liderat per sis professionals del Consorci Hospitalari de Vic: Sònia Montoro, Maite Vila, Imma Alcaide, Maria Mota, Anna Fidalgo i Mercè Jiménez.

Les infermeres de la Unitat Terapèutica del Dolor del CHV van presentar al congrés un pòster que recollia els resultats obtinguts, del 2018 fins a l'actualitat, en la millora de les llistes d'espera de primeres visites de pacients amb dolor crònic. Les dades mostren una disminució de les llistes gràcies al cribratge realitzat prèviament per les Infermeres de Pràctica Avançada (IPA).

El cribratge de les derivacions a la Unitat es fa mitjançant la revisió del compliment de criteris d'inclusió i derivació, definits pel CatSalut, i tenint en compte la petició mèdica de derivació, la revisió de la història clínica compartida i una trucada complementària al pacient. La trucada efectuada per les IPA permet obtenir informació directa sobre les característiques i la intensitat del dolor del pacient per així determinar quins pacients cal prioritzar i poder agilitzar les visites.

El filtratge de totes les peticions de derivacions, impulsat l'any 2020 i ja consolidat, ha permès en aquests dos anys eliminar la llista d'espera de primeres visites de dolor, regular els fluxos d'entrada a la UTD, planificar l'atenció, agilitzar la resposta mèdica al pacient i metge derivadors i reduir les llistes d'espera.