← Altres notícies

Així treballem per avançar en l'atenció no presencial

Els quatre hospitals d’aguts de la Catalunya Central i la Fundació TIC Salut Social hem presentat l’informe sobre el desplegament de l'atenció no presencial a la regió sanitària i els projectes en què estem treballant per avançar en aquest model. L‘any passat, entre un 18% i un 25% de l'activitat va ser telemàtica: l’objectiu fixat pel CatSalut és arribar a un 35% l’any 2023.

Aquest 1 de juny, s’ha presentat a Manresa l'informe 'L'atenció no presencial en atenció hospitalària, sociosanitària, salut mental i addiccions'. En aquest estudi, elaborat per la Fundació TIC Salut i Social i impulsat per la Regió Sanitària Catalunya Central, han participat les quatre institucions que gestionem els hospitals d’aguts de la regió: el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Althaia de Manresa, el Consorci Sanitari de l'Anoia i SCC-Hospital de Berga. La jornada s’ha completat amb una taula rodona sobre l'estat actual i els reptes de futur de l'atenció no presencial, en la qual el CHV ha estat representat per la cap de Qualitat i Seguretat del Pacient, Raquel Carrera Goula.

Activitat no presencial durant el 2021

L'informe detalla el grau d'assistència no presencial als centres hospitalaris de la regió durant el 2021, que va situar-se entre el 18 i el 25 per cent. Un volum que, segons la gerent de la Regió, Inma Cervós, "evidencia l'esforç realitzat pels centres i professionals per adaptar la prestació de serveis a la situació actual, minimitzant l'impacte de la pandèmia a través de l'atenció no presencial".

La trucada telefònica, l’eConsulta i la VideoConsulta són els canals d'atenció no presencial als quals tenim accés els hospitals del SISCAT a la Catalunya Central. Les especialitats que més els van utilitzar van ser Endocrinologia, Anestesiologia, Traumatologia, Rehabilitació, Salut Mental i Immunoal·lergologia.

L'any 2021, el telèfon va ser el sistema més emprat, amb 166.670 trucades, un 75% del total d'activitat hospitalària no presencial. Es va utilitzar principalment per comunicar resultats positius, canvis de medicació, informació prèvia a una intervenció o seguiment del post-operatori.

En quant a la VideoConsulta, es va detectar un augment respecte als anys anteriors, amb un total de 1.380 visites. Aquest canal va comportar un major nivell de resolució que el telèfon, però requereix competències digitals específiques i una gestió correcta de la sala d'espera perquè el seu funcionament sigui òptim. Els usos més freqüents d'aquesta eina van donar-se en les especialitats d'endocrinologia, rehabilitació, dermatologia i salut mental.

Finalment, l'informe també recull un ús creixent però encara residual de l'eConsulta a les especialitats de dermatologia, endocrinologia, aparell digestiu i hematologia clínica, atès que aquest canal encara està en fase de proves. No obstant, s'espera que en un futur pugui tenir un impacte similar al de l'atenció primària, que al conjunt de Catalunya registra una mitjana de 170.000 consultes a la setmana.

Recomanacions de futur

L’informe recull una sèrie de recomanacions per assentar les bases del model d'atenció no presencial a la regió. L'objectiu és que aquests nous canals siguin un instrument al servei de professionals i pacients que permeti prendre les decisions clíniques i terapèutiques adequades, sense que es percebi en cap cas com un model substitutori de la visita presencial.

Per poder-lo implementar, es recomana disposar de temps a l'agenda específic per a l'atenció no presencial, formar els professionals en aquestes eines i clarificar protocols per poder normalitzar i establir pautes d'actuació amb garantia de qualitat. També es proposa integrar l'eConsulta, millorar el circuit de consentiment informat dels usuaris per oferir aquest tipus d'atenció i integrar les agendes segons canal per valorar a llarg termini la configuració que millors resultats hagi donat. El document també estableix recomanacions enfocades en la ciutadania, com són explorar les seves preferències, avaluar la seva experiència, fer el seguiment per millorar la qualitat percebuda, assessorar-los i compartir continguts formatius perquè puguin aprendre a utilitzar les diferents eines.

35% d’atenció telemàtica el 2023

Durant la pandèmia de la COVID-19, l'atenció no presencial es va convertir en un component necessari de la pràctica clínica per tal d'oferir una atenció més segura als pacients. Passats els mesos inicials de confinament, diversos estudis apunten a una tendència a l'alça a incorporar canals d'atenció no presencial als hospitals, però el seu ús encara no està consolidat ni és homogeni entre els diferents centres. El CatSalut s’ha fixat com a objectiu assolir un 35% d'assistència no presencial als hospitals. És en aquest context que la Regió Sanitària Catalunya Central va iniciar el treball conjunt amb els quatre centres i la Fundació TIC Salut Social per implementar un model d'atenció no presencial que garanteixi la qualitat, l'accessibilitat i la sostenibilitat dels serveis sanitaris públics.