← Altres notícies

El CHV impulsa un extens programa per fomentar la mobilitat sostenible

Es duran a terme 26 accions per millorar l'accessibilitat i la mobilitat als centres del Consorci Hospitalari de Vic. L'objectiu es reduir les emissions que generen els desplaçaments de persones usuàries, visitants i professionals.

En la seva aposta per la sostenibilitat, el Consorci Hospitalari de Vic llança ara un ambiciós pla per reduir les emissions que genera l'anar i venir de vehicles als seus centres sanitaris. Uns desplaçaments que només entre els seus professionals ja sumen prop de 10 milions de Km a l'any, dels quals un 70% es fan en vehicle privat, i generen 1.500 tones de CO2.

L'objectiu és reduir, almenys, un 15% de les emissions. Per fer-ho, els propers anys s'implementaran 26 accions perquè l'entorn dels centres sigui més accessible i segur per a les persones que vinguin a peu o en bicicleta; per fomentar i facilitar l'ús del transport públic; per reduir desplaçaments o per promoure l'ús de vehicles eficients, entre altres mesures. Un altre element clau seran les campanyes de sensibilització, doncs bona part de l'èxit passa per aconseguir modificar els hàbits d'usuaris, visites i professionals i que es desplacin de forma més sostenible.

Grans àmbits per avançar

Facilitar l'arribada a peu, en bicicleta o en patinet

Ja s'han començat a instal·lar aparcaments per a bicicletes i patinets a l'Hospital Universitari de Vic i es col·locaran progressivament també a la resta de centres. Els aparcaments incorporaran mesures de seguretat, manòmetres i infladors de rodes. L'Hospital Universitari de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu comptaran també amb punts d'autoreparació de bicis. En paral·lel, es treballa amb les administracions per millorar les infraestructures per a vianants i bicis a l'entorn dels hospitals.

Més i millor transport públic

El CHV, juntament amb altres institucions i empreses de la comarca, està estudiant la possibilitat per a la implantació d'una línia d'autobusos discrecional que enllaci els seus centres amb el Vallès i amb Barcelona. Un transport col·lectiu pensat per a les persones treballadores que resideixen fora d'Osona. També s'està estudiant amb els ajuntaments com incrementar l'oferta de transport urbà i, a nivell comarcal, com millorar la connectivitat des dels diferents municipis.

En vehicle privat, de forma racional

A més d'ampliar la disponibilitat de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments dels centres (el projecte a tramitar contempla un punt de recàrrega per cada 40 places), en breu també està previst llançar una APP interna per facilitar que els professionals puguin compartir vehicle. També s'incorporaran criteris de priorització per regular l'ús dels pàrquings de professionals, reservant places per a persones amb mobilitat reduïda, segons el nombre d'ocupants, la distància del desplaçament o la possibilitat d'accés en transport públic.

Flota verda

El CHV impulsarà la transformació progressiva de tota la flota de vehicles propis cap a models híbrids i elèctrics. Els vehicles més nous de missatgeria i transport entre centres ja són zero emissions. El proper pas serà incorporar vehicles elèctrics en modalitat de car sharing (lloguer per hores, a demanda) per als serveis de PADES (atenció a domicili) i de Rehabilitació domiciliària. Si aquesta modalitat funciona, també s'ampliarà a altres serveis com el d'Hospitalització Domiciliària, per tal d'obtenir un rendiment més alt dels vehicles i reduir despeses.

Menys desplaçaments

L'increment de la teleassistència també ha de ser un aspecte que afavoreixi la reducció de desplaçaments. A més, s'introduiran mesures per facilitar el teletreball en aquells àmbits on sigui possible i les reunions per videoconferència.

Un nou salt endavant en sostenibilitat

Amb l'aposta per la mobilitat sostenible, el CHV segueix enfortint el seu històric compromís amb el medi ambient i la salut de les persones. Les accions que es duran a terme són fruit del Pla de Desplaçament d'Empresa que ha desenvolupat la institució amb el suport d'experts d'Anthesis Lavola. Durant el darrer any, s'han analitzat les xarxes de mobilitat al voltant dels centres (Hospital Universitari de Vic, Osona Salut Mental, Clínica de Vic i l'Hospital de Manlleu), s'han realitzat enquestes a usuaris, visites i professionals per conèixer els seus hàbits i necessitats, i s'ha calculat la "petjada de carboni" que generen els seus desplaçaments.