← Altres notícies

L’Hospital Universitari de Vic incorpora la figura del ‘gestor del pacient’

Aquests professionals, de perfil administratiu, donaran suport a les persones ingressades, els seus acompanyants i l'equip assistencial durant tota la seva estada: des del moment de l'acollida fins a l'alta. El nou rol s'ha estrenat a les plantes 5 i 6 i es desplegarà progressivament a tot Hospitalització i Urgències.

El Consorci Hospitalari de Vic compta amb una nova figura professional, el gestor del pacient, la qual ha de facilitar els processos vinculats a l'estada dels pacients, des de la gestió del seu trasllat a planta fins a la seva alta hospitalària. El seu paper és el de "facilitador", una persona de referència amb capacitat de decisió i d'oferir propostes que millorin l'estada de les persones ingressades, a més de donar suport a l'equip assistencial en tot el procés d'hospitalització.

Suport, coordinació i comunicació

En l'ingrés, el gestor de pacient ajudarà a organitzar i prioritzar les arribades a planta provinents d'Urgències, Àrea Quirúrgica i trasllats interns. A més, agilitzarà les que es puguin fer des d'Urgències abans de les 12:00h, en coordinació amb els equips d'Admissions i d'Infermeria.

Durant l'estada, el gestor de pacient donarà suport en la comunicació entre família, pacient i professionals, gestionarà les exploracions complementàries del pacient (tant si es van sol·licitar abans de l'ingrés o durant la seva estada), a més de facilitar el procés d'alta hospitalària quan sigui oportú.

"El meu rol suposa fer de pont entre els diversos professionals i serveis per agilitzar els processos administratius i vetllar en quin estat es troben les proves que s'han programat al pacient hospitalitzat", afirma Anna Serra, gestora de pacient a la planta 6 de l'Hospital Universitari de Vic. En aquest sentit, la relació diària amb l'equip d'Infermeria és cabdal: "a primera hora del matí ens reunim amb les infermeres referents i la cap d'Unitat de la planta per conèixer l'estat de tots els pacients, comprovar que les dades que tenim registrades són correctes i iniciar totes les gestions que siguin oportunes".

Desplegament progressiu

La incorporació d'aquest perfil va començar a finals de novembre amb una prova pilot a les unitats d'hospitalització de la cinquena planta. La setmana passada es va incorporar a la sisena, el 23 de gener ho farà a la primera, a principis de febrer a Urgències i, progressivament, s'anirà desplegant a la resta d'unitats d'Hospitalització.

Aquest desplegament també està sent gradual en les diverses funcions a realitzar, que properament també incorporaran la relació més directa amb els pacients. Segons Serra, "ara mateix, les infermeres són els nostres ulls i gràcies a la coordinació amb elles coneixem les necessitats del pacient, el que ens és de gran utilitat a l'hora de, per exemple, sol·licitar ambulàncies en processos d'alta o derivacions, en què la capacitat per moure's del pacient és important". A mesura que la seva figura es vagi consolidant, seran també un perfil de gran rellevància en el tracte amb pacients i famílies i en el seu acompanyament durant l'estada al centre.