← Altres notícies

Els hospitals de Vic, Olot i Campdevànol reforcen la seva aliança estratègica

Una comissió, integrada pels gerents dels tres centres i per tècnics del CatSalut, desenvoluparà una proposta per aprofundir en un model de gestió conjunta i compartida que permeti millorar la qualitat assistencial i optimitzar les sinèrgies de cada hospital. El document de treball també abordarà l'objectiu de potenciar el lideratge en la planificació estratègica de la salut a tota la zona i de millorar la capacitat de negociació amb el CatSalut.

Avui s'han fet públics els acords de la reunió que van convocar, el passat 27 de setembre a l'Hospital General de Vic, els presidents del Consorci Hospitalari de Vic, Jaume Portús; la Fundació Hospital de Campdevànol, Jaume Vilarrasa, i la Fundació Hospital Sant Jaume d'Olot, Josep M. Corominas, i que va comptar també amb la presència del director del CatSalut, Josep M. Padrosa, i dels gerents territorials de les demarcacions de Girona, Josep Trias, i de la Catalunya Central, Oriol Morera.

La reunió va girar al voltant d'una proposta per aprofundir en un model o sistema de gestió conjunta i compartida que pugui beneficiar els interessos dels tres hospitals, en favor d’una millor qualitat assistencial i optimitzant les sinèrgies pròpies de cada centre hospitalari.

La proposta defineix sis eixos principals:

• Lideratge i poder de decisió en la planificació estratègica de la salut a tota la zona.
• Major capacitat de negociació amb el CatSalut i amb els diferents proveïdors.
• Major estalvi i optimització dels recursos actuals.
• Tenir opció a més serveis.
• Millorar la qualitat dels actuals serveis.
• Incrementar els nivells assistencials actuals.

Per estudiar la viabilitat i possibilitats d’aquesta iniciativa, s’ha acordat nomenar una comissió integrada pels gerents respectius dels tres hospitals i per dos representants tècnics del CatSalut, els quals, amb el seguiment dels gerents territorials de Girona i la Catalunya Central, formalitzaran un document de treball basat en els sis eixos abans assenyalats, que hauria d’estar disponible abans del proper 30 de novembre de 2012.