← Altres notícies

Nous serveis territorials compartits entre els hospitals de Vic i Campdevànol

En el nou marc de col·laboració entre institucions, s'han posat en marxa els serveis compartits d'Anestesiologia i Reanimació i de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El mes de juny, l'aliança també inclourà la integració territorial del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.

Els hospitals de Campdevànol i Vic continuen enfortint la seva col·laboració amb l'inici, el 17 d'abril, del Servei territorial de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, format per professionals del Consorci Hospitalari de Vic i del centre del Ripollès. Amb el nou model, metges especialistes del CHV es desplaçaran a Campdevànol per atendre els pacients de la comarca, tant si es tracta de realitzar visites ambulatòries com per intervencions quirúrgiques. D'aquesta manera, els ciutadans continuaran visitant-se al seu centre de proximitat.

Aquesta integració se suma a la posada en marxa el mes de març, quan el Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'Hospital de Campdevànol va passar de dependre de l'Hospital d'Olot -on el cap de servei es va jubilar- a fer-ho del CHV, i a la que es constituirà el mes de de juny, quan es farà efectiu el Servei territorial de Cirurgia General i Digestiva per a les dues comarques.

D'aquesta manera, a partir del mes de juny, els hospitals de Campdevànol i Vic duran a terme les intervencions programades de cirurgia major ambulatòria i de cirurgia menor, a més de les consultes externes, per al ciutadans de les respectives comarques. Les intervencions programades de cirurgia general de pacients del Ripollès que necessiten ingrés i les intervencions urgents s'atendran d'acord amb la seva complexitat a l'Hospital Universitari de Vic, en lloc de fer-ho a l'Hospital d'Olot, com s'havia fet des de 2019. La referència del terciarisme es mantindrà en les mateixes condicions actuals.

Col·laboració habitual en altres serveis assistencials i de suport

El Consorci Hospitalari de Vic i l'Hospital de Campdevànol compten amb serveis assistencials integrats per a les especialitats de Dermatologia, Diagnòstic per la imatge, Urologia, Farmàcia, a més de les consultes de Reumatologia i Nefrologia. Les dues comarques també compten amb el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès, amb la participació del CHV (Hospital Universitari de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu), la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i l'Hospital de Campdevànol. A més, les entitats tenen acords de col·laboració pel que fa als serveis de Neteja, Manteniment, direcció de Persones, Prevenció de Riscos Laborals i Informàtica, a més de tenir compartida la Direcció Assistencial.

La creació dels nous serveis territorials entre les dues comarques s'emmarca en la voluntat del Departament de Salut de fomentar la constitució d'aliances estratègiques entre centres i serveis sanitaris, previst en el Pla de Salut 2021-2025.