← Altres notícies

El CHV ha estat acreditat com a centre receptor de sang de cordó umbilical

Més de mil tres-centes dones d’Osona poden ser donants potencials de sang de cordó umbilical cada any.

Aquest dimarts 30 de setembre s’ha presentat en roda de premsa l’acreditació del Consorci Hospitalari de Vic com a centre receptor de sang de cordó umbilical.

Aquest dimarts 30 de setembre s’ha presentat en roda de premsa l’acreditació del Consorci Hospitalari de Vic com a centre receptor de sang de cordó umbilical.

A l’acte de presentació hi ha assistit la Dra. Marta Torrabadella (Directora Tècnica del Banc de Sang de Cordó), el Dr. Ramon Salinas (Cap del Centre de Catalunya Central del BST), el Dr. Rafel Toribio (Sots-Direcció CHV), el Dr. Pere Domènech (Director de l’àrea d’Atenció a la Dona i l’Infant del CHV) i Ester Redón (Responsable de producte infermer atenció dona-infant).

Així el CHV s’afegeix a la llista de 27 centres sanitaris de Catalunya que han estat validats com a centres receptors de sang de cordó umbilical.

El Programa Cooperatiu Territorial de Sang de Cordó Umbilical, programa Concòrdia, s’emmarca dins del Pla Nacional de Sang de Cordó.

Les previsions del CHV pel que fa a nombre de donants potencials de la comarca són del 70% del total de parts que s’atenen al CHV anualment (uns 1900), que es xifraria en més de 1300 embarassades candidates a ser donants de sang de cordó umbilical.

A finals del 2007, es va posar en marxa al CHV el període de validació de dades previ a l’acreditació. Durant aquests mesos s’han recollit ja 173 donacions.

Funcionament del programa
El circuit d’informació que s’ha aplicat per explicar a les possibles donants el funcionament del programa comença als Centres d’Atenció Primària de la comarca, on les llevadores donen informació del procediment tant a les classes de preparació al part com a les consultes.
En un segon nivell, tornen a rebre informació de la possibilitat de realitzar la donació quan realitzen la visita pre-part al CHV, a les 36 setmanes d’embaràs.

Finalment, en la fase de registres, les donants reben informació una vegada més.

Què cal fer per ser donant
La donació de sang de cordó umbilical no representa cap mena de risc ni per la mare ni per al nadó.

El procés de donació i obtenció de sang de cordó umbilical és relativament senzill. Un cop la mare ha signat el seu consentiment informat d’accedir a ser donant, es realitza una enquesta i unes anàlisis per a descartar el risc de malalties transmisibles.

En el moment del part, després de tallar el cordó umbilical i separar al nadó, es procedeix a punxar la vena umbilical amb un equip que permet recollir entre 50 i 150ml de sang que es dipositen en una bossa especial. Juntament amb un fragment del cordó i la documentació pertinent es transmet al banc de cordó per al seu processament i emmagatzematge.

La sang de cordó umbilical s’utilitza per a quasevol pacient anònim arreu del món que ho necessiti, sense cap altre preferència que la compatibilitat.

La sang de cordó umbilical conté cèl.lules mares semblants a les del moll de l’os i estan indicades per a leucèmies agudes, síndromes preleucèmics i malalties genètiques que afecten la medul.la òssia.