← Altres notícies

Com construïm una Atenció Intermèdia excel·lent?

Professionals de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu participen en un projecte per dissenyar el model assistencial de futur del centre i millorar la qualitat de l'atenció durant l'hospitalització.

Els grans canvis necessiten grans reflexions. Repensar què fem, perquè ho fem i com ho fem, per seguir avançant. Això és el que busca el projecte 'Mirem, veiem i construïm' que s'ha dut a terme a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. En diferents sessions i dinàmiques de grup, 60 professionals d'hospitalització de perfils diversos han analitzat els aspectes claus de la pràctica assistencial i reflexionat sobre la raó de ser, el model d'atenció i els pilars de l'Atenció Intermèdia.

Un projecte de transformació que inclou accions concretes per millorar els resultats, l'eficiència i l'experiència de pacients i professionals, i que té vocació de ser referent per al conjunt de l'Atenció Intermèdia. Els seus resultats es presentaran en el Congrés de la Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia, que tindrà lloc el proper mes de juny a Pamplona.

Així construïm una Atenció Intermèdia excel·lent

Pilars de l'Atenció Intermèdia
 1. Model d'atenció holística. Valoració geriàtrica Integral
 2. Atenció Individualitzada, centrada en la persona i les seves necessitats
 3. Participació de pacient i família en la presa de decisions i pla terapèutic
 4. Prevenció de la discapacitat. Promoció de l'autonomia
 5. Treball proactiu en la prevenció de complicacions i de les síndromes geriàtriques
 6. Treball interdisciplinari
 7. Planificació avançada de l'alta
Competències avançades en l'àmbit de la Geriatria
 • Coneixements i habilitats tècniques
 • Capacitat de treball en equip
 • Lideratge clínic
 • Vocació i Motivació
 • Empatia i Respecte
 • Habilitats comunicatives
 • Ètica professional
Àmbits clau de millora
 • Comunicació-Coordinació-Informació: redissenyar reunions multidisciplinàries, establir sistemàtica de traspàs d'informació d'equip i entre torns; aprofundir en la intervenció dels casos complexes.
 • Empoderar els equips per potenciar el lideratge clínic i la cultura de millora contínua.
 • Desenvolupar competències. Formació en ACP. Fomentar pràctiques de valor. Implementar Model de cures HSJM.
 • Organització del procés assistencial. Estandarditzar processos per aconseguir resultats eficients
 • Posar en valor els professionals i l'atenció dels centres d'Atenció Intermèdia, com a referents en l'atenció a les persones amb complexitat i fragilitat, complementària als altres àmbits i nivells en el procés assistencial.

Una reunió multidisciplinària a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Millorar la comunicació i la coordinació és un dels àmbits clau de millora que ja s'han posat en marxa.
En diferents sessions i dinàmiques de grup, els professionals van analitzar els aspectes claus de la pràctica assistencial i el model d'atenció