← Altres notícies

Acreditació d’Excel·lència a la Unitat d’Insuficiència Cardíaca d’Osona

La mortalitat per Insuficiència Cardíaca (IC) a Osona té una tendència descendent molt marcada entre els anys 2018 - 2021, segons dades de l'informe d'indicadors AE C17 del Catsalut. Des de la seva posada en marxa al març de 2019, la UIC d'Osona ha atès a més de 680 pacients.

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) d'Osona ha estat guardonada amb l'acreditació d'excel·lència per part de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Aquest reconeixement és fruit del compromís continu i esforç col·lectiu de professionals mèdics i especialistes per millorar la qualitat de vida dels pacients amb insuficiència cardíaca mitjançant un enfocament multidisciplinari i integrat.

Abordatge multidisciplinari i holístic

La UIC d'Osona, integrada per un equip multidisciplinari de professionals de la salut, ha estat treballant des del març de 2019 amb l'objectiu de proporcionar un abordatge holístic i complet als pacients amb insuficiència cardíaca, aquelles persones que pateixen un desequilibri entre la capacitat del cor de bombejar sang i les necessitats de l'organisme. A través del programa SEC-EXCELENTE, emmarcat dins del projecte SEC-CALIDAD, s'ha buscat integrar i cohesionar les diverses activitats i programes de millora de la qualitat impulsats per la SEC i les seves seccions científiques.

L'objectiu fonamental de la UIC d'Osona és reduir la mortalitat, minimitzar els reingressos hospitalaris i millorar la qualitat de vida dels pacients amb insuficiència cardíaca. A través del treball de tot un equip multidisciplinari, així com una monitorització constant i atenta de l'estat del pacient, s'ha corroborat l'eficàcia d'aquest enfocament. Aquesta aproximació completa i integral ha demostrat ser altament efectiva en la millora de la gestió de la malaltia, en l'optimització dels resultats clínics i en la promoció d'un major grau d'autocura per part dels pacients.

Referents en Insuficiència Cardíaca als CAP i a l'Hospital

La cardiòloga Dra. Sílvia Montserrat és la Cap del servei de Cardiologia juntament amb la Dra. Helen Valenzuela qui coordina la Unitat d'Insuficiència Cardíaca del CHV i amb les infermeres expertes en IC Montserrat Codony i Anna Gurri.

Les Dres. Àngels Moleiro (EAP Vic Sud), Genoveva Vilardell (EBA Centelles - Alt Congost), Anna Rodríguez (CAP Santa Eugènia de Berga) i Berta Bonay (EAP Vic Nord) són les referents de Cardiologia a l'Atenció Primària d'Osona.

La Dra. Laura Redondo (Medicina Interna), el Dr. Bernat Guasch (Nefrologia), el Dr. Ignasi Saigí (Endocrinologia), la Sra. Judith Pérez (Nutrició), la Sra. Montserrat Colom (Treball social), la Dra. Maria Dolores Riesco (Psicologia), la Dra. Núria Molist (Geriatria), la Dra. Mireia Zurita (Coordinadora Territorial) i metges referents d'urgències formen part de l'equip multidisciplinari d'IC del CHV. Els integrants de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca estan en contacte permanent per fer un seguiment acurat dels pacients i per valorar les derivacions entre centres i especialistes.

Un treball col·lectiu

Aquest reconeixement no només celebra l'excel·lència de la UIC d'Osona sinó també el treball mancomunat de diverses àrees mèdiques i especialitats.

Amb aquesta acreditació d'excel·lència, la UIC d'Osona es consolida com a centre de referència en la gestió de la insuficiència cardíaca i en la millora de la qualitat de vida dels pacients afectats.

L'acreditació d'aquesta unitat s'emmarca en el repte 1 del Pla Estratègic 2023-2026. Suposa un gran projecte de transformació a través del qual es vol enfortir la xarxa sanitària i social de forma integrada per tenir cura de la salut i el benestar de les persones d'Osona al llarg de la seva vida.