← Altres notícies

El CHV ja ha intervingut mig centenar de persones amb obesitat mòrbida amb molts bons resultats

Amb motiu del Dia Mundial de l'Obesitat, celebrat aquest mes de març, el Consorci Hospitalari de Vic fa balanç dels dos anys de cirurgia bariàtrica, adreçada als pacients amb obesitat mòrbida. En dos anys s'han operat 56 pacients, amb un 0% de mortalitat i un escàs nombre de complicacions.

L'obesitat és considerada des de fa anys una pandèmia, ja que afecta un percentatge molt elevat de la població, sobretot dels països industrialitzats, i que creix constantment. A títol il·lustratiu, la prevalença d'obesitat a Estat Units és del 38% de la població adulta; a Espanya és del 25%; a Catalunya del 16%.

A Osona, segons informació registrada a l'ECAP (Estació Clínica d'Atenció Primària), un 12,7% de la població adulta pateix obesitat i s'estima que hi ha uns 4.000 pacients potencialment candidats a la cirurgia bariàtrica, una operació per reduir l'estómac i el recorregut intestinal en persones amb problemes greus d'obesitat. La intervenció forma part d'un procés en què els pacients reben l'atenció i acompanyament de professionals de diverses especialitats per avaluar la seva salut, la idoneïtat per ser sotmesos a la cirurgia i establir hàbits de vida saludables.

Des de fa més de dos anys, els pacients d'Osona amb obesitat mòrbida ja es tracten íntegrament a la comarca. En aquest sentit, l'any 2021 el CHV va crear la via clínica de l'obesitat, que consisteix en la valoració dels pacients amb un Índex de Massa Corporal (IMC) superior a 35 kg/m2. Un equip multidisciplinari conformat per professionals d'Endocrinologia, Dietètica, Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, Anestesiologia, Psicologia, Psiquiatria, Rehabilitació, Pneumologia, Digestologia, Diagnòstic per la Imatge i Infermeria avalua cada pacient des de tots els punts de vista per oferir les millors i més innovadores opcions terapèutiques. Fins a l'actualitat s'han sotmès a cirurgia bariàtrica 56 pacients al CHV (4 l'any 2021; 20 l'any 2022; 26 l'any 2023; i 6 amb el que portem d'any 2024). La primera intervenció va ser el 26 d'octubre de 2021.

Què s'aconsegueix amb aquest tractament?

Els pacients intervinguts assoleixen molts bons resultats de pèrdua de pes en el seguiment i amb un escàs nombre de complicacions, resoltes de forma completa i sense seqüeles.

Gràcies a la intervenció quirúrgica, el pacient nota un benefici directe en la pèrdua de pes i les seves patologies associades durant els dos anys posteriors. Mitjançant bons hàbits i el suport de l'equip professional, que en fa un seguiment prolongat durant els anys posteriors, aquests beneficis es poden allargar durant més temps i suposar una millora notable de la qualitat de vida del pacient. També es nota una disminució de la mortalitat associada en aquest tipus de pacients.

Els reptes de present i de futur

Per continuar consolidant la via clínica de la cirurgia bariàtrica, s'està treballant per obtenir l'acreditació com a Unitat Funcional, que s'aconseguiria amb un mínim de 50 intervencions a l'any, per part de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Pròximament, seran intervinguts 16 pacients més i n'hi ha 30 més pendents de programar.

Què entenem per obesitat?

L'obesitat es defineix com un excés de greix corporal produït per un desequilibri entre la ingesta (energia que incorporem al nostre organisme mitjançant l'alimentació) i el consum calòric (energia que necessita el nostre organisme per fer les funcions vitals i les activitats físiques).

Aquesta gran prevalença d'obesitat s'explica sobretot per variants genètiques heretades que permetien ingerir grans quantitats d'energia i un gran estalvi/emmagatzematge energètic, variants genètiques que suposaven un avantatge adaptatiu en èpoques passades, però que en la societat actual, en què predomina l'opulència, representen un problema, que es veu agreujat per altres factors, com: fàrmacs; sedentarisme (predisposat per la innovació tecnològica); l'estigmatització/culpabilització de l'obesitat, malalties mentals, entre d'altres.

La gravetat no només radica en la seva gran prevalença i en les limitacions físiques/estètiques que pot suposar, sinó que es relaciona amb un increment molt important de la mortalitat i de la morbiditat. A Espanya es col·loca com el quart factor de risc de mortalitat.