← Altres notícies

El projecte Osona Salut Mental, nascut amb el suport de la societat civil, fa cinc anys

La salut mental a Osona ha experimentat un gir substancial en el decurs dels darrers cinc anys, coincidint amb l’entrada en servei d’Osona Salut Mental, un equipament inaugurat a finals del 2003, fruit de les sinèrgies entre la societat civil i l’administració pública.

La important evolució es posa de manifest en dades absolutes i comparatives. Mentre el primer any, el 2004, a consultes externes es van fer 25.640 visites, aquest 2008 es va tancar amb 38.949, un 51,90 % més. Els creixements es detecten també de forma significativa en els serveis comunitaris, els que vetllen per la inserció laboral i social de les persones amb malalties mentals. Per exemple, el servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental ha passat de 67 usuaris el 2004 a 90 aquest 2008. En aquest període s’han creat nous serveis, especialment de caràcter comunitari, com la residència de Manlleu, amb 30 places, o els vinculats a la formació i incorporació a l’àmbit laboral.

L’atenció als usuaris es fa d’un forma coordinada entre les dues organitzacions que tenen responsabilitats en oferir serveis relacionats amb la salut mental: el Consorci Hospitalari de Vic i el Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Els conjunt de professionals que hi ha a la comarca en aquest àmbit de la salut és de 102, repartits entre les dues entitats.

Aquestes accions que es porten a terme a Osona s’emmarquen en el Pla Director de Salut Mental del departament de Salut de la Generalitat.

A la roda de premsa de balanç celebrada aquest divendres 20 de febrer hi han assistit Joaquim Comella, President del Consorci Hospitalari de Vic (CHV); Antoni Anglada, Director gerent del CHV; Miquel Arisa, President de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO); Francesc Xavier Arrufat, director de Psiquiatria i Salut Mental del CHV; Mercè Generó, gerent de la FCMPPO; Cristina Molina, Directora del Pla Director de Salut Mental I Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat. Teresa Sabaté, directora d’Osona de la Regió de la Catalunya Central del Cat Salut, també hi ha estat present.