← Altres notícies

Connectats amb la nova web del CHV

Avui es posa en marxa la nova web corporativa del Consorci Hospitalari de Vic www.chv.cat. Un canal pensat des del servei i la utilitat, i que neix amb la vocació de dinamitzar la relació en línia amb els pacients i usuaris, però també amb tot el nostre entorn: professionals d'altres centres, estudiants, proveïdors, entitats del territori...

El nou portal s'ha dissenyat com una plataforma oberta: capaç de créixer, d'adaptar-se i d'integrar, progressivament, les diferents utilitats tecnològiques i serveis 2.0 que el Consorci Hospitalari de Vic preveu anar incorporant durant els propers anys en el marc del projecte Connecta'H Vic.

L'objectiu és convertir la web del CHV en un canal capaç de "connectar-nos" virtualment amb tot el que ens envolta, d'enriquir la relació i el servei que oferim als pacients -gràcies a les moltes possibilitats que ofereixen les TIC en l'àmbit de la salut-, i de fer més àgil i eficaç la relació amb les altres entitats i professionals amb les que ens coordinem.

Què hi podeu trobar?

Els continguts de la web s'estructuren en quatre grans apartats:

  • Usuaris: on els ciutadans i pacients poden trobar, de manera àgil i senzilla, tota la informació d'utilitat per accedir als diferents serveis o realitzar tràmits.
  • Professionals: amb informació d'interès i utilitats per a professionals externs al CHV, des de futurs residents a investigadors, proveïdors o sol·licitants de feina.
  • El Consorci: amb tota la informació corporativa i el nou apartat "Portal de la Transparència", on es publicarà periòdicament tota la informació econòmica, estadística i institucional del CHV.
  • Serveis: un canal ara molt bàsic, però a partir del qual anar incorporant informació i utilitats per als pacients relacionades amb cadascuna de les especialitats que ofereix la cartera de serveis del CHV.

Durant aquest mes de desembre, la nova web estarà en proves per acabar d'ajustar aspectes com la visualització en diferents navegadors o altres serrells tècnics que puguin sorgir.