← Altres notícies

Es posa en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte

El programa es desplegarà de forma simultània a Osona, el Ripollès i la Garrotxa, a partir de gener. En els propers dos anys es convidarà a participar-hi a 56.554 homes i dones entre 50 i 69 anys.

Aquest mes de gener es posarà en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) a les comarques d'Osona, la Garrotxa i el Ripollès, en el marc del desplegament progressiu d'aquest programa a tot Catalunya.

La participació en el programa és voluntària i s'adreça a homes i dones entre 50 i 69 anys, que són la població que té més probabilitats de patir aquest tipus de tumors. En total, es convidarà a participar-hi a 56.554 persones de les tres comarques. La Unitat Territorial de Digestologia compartida entre el Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital d'Olot i l'Hospital de Campdevànol, ha facilitat que el programa es pugui desenvolupar de manera simultània i coordinada a les tres comarques.

Com funciona el programa?

El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. Cada dos anys, la població diana rebrà una carta a casa on se'ls informarà del programa i de com participar-hi. Juntament amb la carta, hi haurà una relació de les farmàcies adherides al programa, on els participants podran dirigir-s'hi per recollir el kit per dipositar la mostra de femta, que les mateixes farmàcies enviaran al laboratori de referència per fer-ne la determinació.

A les persones que tinguin resultat positiu, se'ls proposarà fer una endoscòpia diagnòstica que, en el cas d'Osona, es durà a terme a l'Àrea d'Intervencionisme de la Clínica de Vic. Resultats d'altres programes indiquen que la detecció de càncers se situarà al voltant del 5-6% de les persones estudiades.

Com s'organitza a nivell assistencial?

El PDPCCR és únic per a tot Catalunya però es gestiona de manera descentralitzada. A Osona, l'Oficina Territorial de Cribratge serà gestionada pel Consorci Hospitalari de Vic en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, mentre que la Unitat Territorial compartida de Digestologia serà referent per a les tres comarques. Les oficines de farmàcia i els professionals de Primària també tindran un paper important a l'hora d'informar i aconsellar sobre el programa i la detecció precoç.

Impacte del programa

El càncer de còlon i recte és la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb una supervivència als cinc anys al voltant del 50%. La implantació d'aquest programa a Osona significarà una detecció dels càncers en fases precoces i la possibilitat d'oferir un tractament més resolutiu i amb millora de la supervivència. Els bons resultats del programa estaran directament relacionats amb la participació.

La posada en marxa d'aquest programa, liderat pel CatSalut, ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica que aportarà el Rotary Club durant els primers anys.