← Altres notícies

Vic acull la gran cita anual sobre Cirurgia Major Ambulatòria

160 experts d'arreu del país han participat en la XI Jornada de la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria, celebrada a L'auditori d'El Sucre i que enguany ha estat organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic.

El programa ha comptat amb vuit ponents de referència en CMA de diferents hospitals de Catalunya, que han presentat les seves experiències clíniques i alguns dels procediments quirúrgics més innovadors del moment.

Els darrers anys, la Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) o Cirurgia Sense Ingrés ha anat guanyant protagonisme gràcies al perfeccionament i a la generalització de les "tècniques quirúrgiques mínimament invasives", com l'ús del làser o de l'artroscòpia, i als programes especials de cures.

Cada vegada s'intervenen una varietat més gran de patologies a través de CMA, sempre que la patologia en qüestió i el nivell de complexitat de la intervenció ho permetin. Fins al punt que, els darrers anys, s'han anat incorporant noves intervencions que temps enrere es creia que serien impossibles de fer de manera ambulatòria.

Entre altres avantatges, la CMA proporciona més seguretat, més qualitat i més comoditat al pacient que ha de ser sotmès a una intervenció quirúrgica. Permet un major control dels símptomes, del dolor i del procés de curació del pacient, i propicia una recuperació més bona i en el seu propi entorn (a casa, sense haver d'afegir al tràngol que suposa operar-se el fet d'haver d'estar ingressat a l'hospital).

L'Hospital Universitari de Vic és un dels centres de Catalunya on la CMA ha experimentat un major creixement els darrers anys

Vic, un referent en CMA

L'octubre passat, el Consorci Hospitalari de Vic va ser premiat en el congrés estatal celebrat a Las Palmas de Gran Canaria, per la ponència presentada pels doctors Jordi Serrat i Jordi de Cózar sobre la colecistectomia laparoscòpia ambulatòria (extracció de la vesícula biliar), tècnica que s'aplica a l'Hospital Universitari de Vic. Aquesta condició de referent que ostenta el CHV i el seu equip de cirurgia, és la que ha portat a la Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria ha organitzar enguany a Vic la seva jornada anual.

L'Hospital Universitari de Vic és un dels centres de Catalunya on, en els darrers anys, la CMA ha experimentat un major creixement. L'any 2014, al voltant d'un 65% de les intervencions quirúrgiques es van practicar de manera ambulatòria, i l'objectiu és arribar a un 68% durant el 2015.

L'activitat de CMA es realitza fonamentalment a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés que el Consorci Hospitalari de Vic té a la planta 1 de la Clínica de Vic, i també a l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital Universitari de Vic.

De mitjana, cada dia laborable es programen a les sales d'operacions de l'Hospital Universitari de Vic i la Clínica de Vic un total de 35,5 intervencions quirúrgiques, de les quals 21,8 són de cirurgia major -un 33,3% amb ingrés i un 66'6% per via ambulatòria (CMA)- i 13,7 de cirurgia menor o local. En paral·lel a aquesta activitat programada, cada dia de l'any es fan també una mitjana de 3,7 intervencions per via d'urgència (no programades).