← Altres notícies

Medicina Interna posa en marxa el Grup de Residents per a la Bona Pràctica Clínica

La iniciativa es proposa revisar aspectes de Right Care a l'Hospital Universitari de Vic, a través d'un grup format pels especialistes en formació del Servei de Medicina Interna, així com d'altres especialitats, en una aposta per potenciar els residents com a motor de canvi cap a la Medicina del futur.

"L'ofici de metge viu un moment de canvi i reflexió que marcarà un abans i un després en l'excercici de la Medicina. Campanyes com Less is More o iniciatives com Choosing Wisely o Do not do ens enfronten directament amb un anàlisi del què fem i del com ho fem", explica el director de Medicina Interna del Consorci Hospitalari de Vic, Gianni Lucchetti.

Per aquest motiu, el Servei de Medicina Interna del CHV ha posat en marxa el Grup de Residents per a la Bona Pràctica Clínica, en una aposta per potenciar la formació dels residents i que aquests actuïn com a motor de canvi cap a la Medicina del futur.

La iniciativa es proposa revisar aspectes de Right Care, un concepte avalat per les principals institucions sanitàries dels Estats Units i el Regne Unit que engloba estratègies relacionades amb la seguretat dels pacients, la qualitat i la pràctica clínica apropiada i eficient. Un nou enfocament que qüestiona i revisa algunes pràctiques habituals per comprovar-ne la seva validesa.

La creació d'aquest Grup és una iniciativa pionera a l'Estat que ha de permetre traslladar als nostres especialistes en formació una nova visió crítica de la Medicina i, alhora, generar i difondre coneixement a la resta de l'organització per millorar la pràctica clínica.

Qui forma el Grup?
Els metges especialistes en formació del Servei de Medicina Interna i alguns residents d'altres especialitats.

En què consisteix?
En un grup de residents que revisen actuacions habituals al nostre centre i en treuen conclusions a la llum d'aquesta nova manera d'entendre l'excercici d'una bona Medicina.

Quins són els seus objectius?
De cara al 2015, el Grup de Residents per a la Bona Pràctica Clínica revisarà dos aspectes susceptibles de millora a l'Hospital Universitari de Vic: la utilització de la TAC Cranial a Urgències i la interpretació de la bacteriúria assimptomàtica. A partir d'aquest estudi i del coneixement que se'n derivi, es presentaran dues sessions generals dirigides al conjunt de professionals del CHV, i amb les aportacions rebudes per altres especialistes es farà una proposta de Pla de Millora.

I després?
Cada any, el resident d'últim any de Medicina Interna vetllarà perquè el Grup presenti dues propostes d'anàlisi i millora d'aspectes habituals en la nostra pràctica clínica. Això implicarà directament els nostres residents en aspectes de recerca i els formarà en l'exercici crític de la Medicina.