← Altres notícies

Infermeres de la Catalunya Central debaten com millorar la continuïtat en l'atenció

La jornada 'Continuïtat assistencial: lideratge infermer en la gestió de les cures', organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic, va reunir a 130 professionals dels diferents àmbits i centres sanitaris del territori.

Com potenciar la figura de la infermera com a referent a l'hora de garantir una assistència continuada als pacients, independentment de si són atesos a l'hospital, al CAP, a un centre sociosanitari, una residència o, fins i tot, a casa seva. Amb aquest objectiu, 130 professionals infermers d'arreu de la Catalunya Central van participar, aquest passat 27 de maig, en la jornada 'Continuïtat assistencial: lideratge infermer en la gestió de les cures', organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic.

La jornada es va celebrar a l'Aula Magna de la Universitat de Vic, on a partir de diferents taules rodones es van presentar experiències i iniciatives innovadores que s'estan duen a terme al territori per millorar la continuïtat assistencial en les cures als pacients.

Col·laboració entre professionals i a nivell de territori

Les conclusions de la jornada van posar de manifest l'oportunitat que suposen les aliances a nivell de territori i el rol clau de la coordinació entre dispositius assistencials. Dos factors essencials per pal·liar la "fragmentació en la continuïtat assistencial" que encara detecten molts usuaris i per millorar la qualitat global de l'assistència. En aquest sentit, es va destacar la col·laboració entre treballadores socials i infermeres com un element bàsic per garantir la continuïtat.

Un altre aspecte en què van coincidir els assistents va ser en la necessitat de fer més visible el paper de la infermera i aprofitar el vincle directe i continuat amb els pacients per promoure la seva salut i fomentar que adquireixin hàbits saludables. Una manera de "fer créixer el rol dels professionals infermers alhora que ajuden a créixer als seus pacients".

Organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic, la Jornada de Cures va comptar amb la col·laboració dels hospitals de la Santa Creu de Vic, de Campdevànol i d'Olot, així com dels CAP de l'Institut Català de la Salut, de l'EAP Vic i de l'EAP Osona Sud.