← Altres notícies

La Comissió Europea reconeix la trajectòria ambiental del CHV

L'Hospital Universitari de Vic va ser el primer hospital públic de Catalunya en obtenir la certificació EMAS de gestió ambiental. L'any passat, els centres del CHV van reduir un 8,3% el consum d'energia, un 6,7% les emissions i van generar 22 tones menys de residus.

Comprometre's amb la cura del medi ambient és també una manera més de vetllar per la salut. Per això, la responsabilitat mediambiental és un valor bàsic del Consorci Hospitalari de Vic.

Fruit d'aquesta vocació, la Comissió Europea ha atorgat al Consorci Hospitalari de Vic la certificació EMAS, en categoria de bronze, en reconeixement als quasi 10 anys consecutius que l'entitat ha mantingut aquesta acreditació. Una acreditació d'àmbit europeu, d'obtenció voluntària, i que implica un compromís i uns nivells d'exigència en la gestió mediambiental molt més elevats que els que determina la normativa.

L'acte va tenir lloc en el marc del Fòrum Europeu d'Ecoinnovació que es va celebrar a Barcelona a finals de maig. El director d'Operacions i Recursos del Consorci, Jaume Castellano, va ser l'encarregat de rebre la certificació de mans del cap d'Ecoinnovació i Economia Circular de la Comissió Europea, Hugo-Maria Schally, i de la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran. Castellano també va pronunciar el discurs honorífic en representació de totes les entitats guardonades en aquesta categoria. I és que l'Hospital Universitari de Vic va ser el primer hospital públic de Catalunya en obtenir-la, l'any 2005.

Estalvi energètic i menys residus

El compromís ambiental del CHV es basa en principis com la minimització i correcta gestió dels residus, l'ús eficient de l'aigua, la reducció del consum energètic i de recursos, i l'aposta per les energies renovables.

Un dels aspectes en què més s'ha avançat en els darrers anys és en la gestió dels residus. Segons dades de la Declaració Ambiental que cada any elabora el CHV, l'any passat els centres del Consorci van generar 617 tones de residus, 22 tones menys que l'any anterior. Un descens que s'explica, en bona mesura, per la sensibilització ambiental dels professionals. A més de minimitzar els residus, el CHV treballa per millorar-ne la gestió i els circuits de recollida selectiva. Així, s'ha arribat a assolir, a dia d'avui, un 35% de residus valoritzats en el conjunt de tot el Consorci Hospitalari de Vic.

El consum d'energia als centres del CHV també s'ha aconseguit reduir en un 8,3% respecte de l'any anterior, fet que ha repercutit en una disminució del 6,7% de les emissions de CO2.