← Altres notícies

Un nou Portal de la Transparència més complet i accessible

Des d'aquest 1 de juliol, ja es pot consultar de manera totalment oberta el nou Portal de la Transparència ​del Consorci Hospitalari de Vic, accessible a través de l'apartat de la nostra web corporativa: www.chv.cat/consorci/transparencia.

El nou Portal s'ha estrenat coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern impulsada pel Parlament de Catalunya.

Des de desembre del 2014, el Consorci ja comptava amb un Portal de la Transparència en què es podia consultar tota la informació que estableix la legislació estatal en matèria de transparència. D'acord amb la nova llei catalana, molt més exigent, completa i exhaustiva, el nou Portal de la Transparència del CHV es configura en quatre grans blocs, que faciliten consultar de forma senzilla i oberta tota la informació institucional, les dades econòmiques i estadístiques, la informació laboral i de plantilla i la contractació pública.