← Altres notícies

Mesures per millorar el confort dels pacients i professionals de l’Hospital davant les altes temperatures

El Consorci Hospitalari de Vic ha acordat posar en marxa una bateria d'accions per reduir l'impacte que les altes temperatures d'aquests dies estan generant a les unitats d'hospitalització no climatitzades de l'Hospital Universitari de Vic, de cara a millorar, en el possible, la situació dels pacients ingressats en aquests espais, els seus familiars i els professionals que hi treballen.

L'Hospital compta actualment amb un total de 12 unitats d'hospitalització, la meitat de les quals no disposen d'aire condicionat. Des de finals de la setmana passada, es manté activat el Protocol d'actuació per Prevenir els efectes de l'onada de calor en la salut de les persones (POCS), fent una vigilància activa de les persones amb més fragilitat i risc per ubicar-les en unitats climatitzades.

Entre les mesures per reduir l'efecte de les altes temperatures, ahir es va iniciar una prova a algunes plantes on no hi ha aire condicionat per intentar aportar fred aprofitant les conduccions de calefacció, alhora que s'han redistribuït els pacients perquè les unitats estiguin a mitja ocupació i afavorir estades individuals per habitació. També s'han repartit ventiladors a les habitacions i es donen consells a les persones ingressades i als seus acompanyants per millorar el seu confort.

En paral·lel, s'estan potenciant l'Hospitalització domiciliària, en aquells pacients que el seu estat ho aconsella, i els trasllats a atenció postaguda a l'Hospital Sant Jaume Manlleu i a l'Hospital de la Santa Creu de Vic.

Limitacions estructurals

Davant condicions climatològiques extremes com les que travessem aquests dies, les limitacions estructurals d'alguns espais fan difícil gestionar la situació de forma satisfactòria com tots voldríem.

Construït fa més de 30 anys, l'Hospital Universitari de Vic no disposa d'un sistema d'aire condicionat general per a tot l'edifici (d'origen només té conduccions de calefacció). Per resoldre aquest i altres aspectes estructurals, es va posar en marxa un Pla de renovació d'espais vinculat a la dotació d'inversió estructural que aporta el Servei Català de la Salut. Un pla en què està prioritzada i planificada l'adequació, en especial, de les unitats d'hospitalització no climatitzades.

Així, els darrers anys s'han renovat i condicionat l'Àrea d'Oncologia (planta 0), les unitats d'hospitalització d'Obstetrícia-Sala de parts i de Pediatria i Ginecologia (planta 1), de Psiquiatria (planta 3), així com l'Àrea de Cirurgia Ambulatòria i Intervencionisme situada a la Clínica de Vic. La Unitat de Cures Intensives disposa també de climatització i a les unitats situades a la planta 4 (pacients privats i mutuals) funciona un sistema d'aportació de fred com el que s'està provant ara a les plantes 5 i 6.

L'objectiu era solucionar el problema de l'aire condicionat en cinc anys, però degut a les actuals restriccions pressupostàries i de finançament, la implantació de les millores s'està desenvolupant d'una manera més lenta de la prevista inicialment.