← Altres notícies

Enquesta sobre sostenibilitat

Al Consorci Hospitalari de Vic duem a terme un procés participatiu per identificar quins aspectes considereu prioritaris a nivell de sostenibilitat ambiental, social i econòmica tots aquells que teniu relació amb la nostra entitat: pacients, ciutadans, professionals, administracions, altres institucions...

Al Consorci Hospitalari de Vic tenim el compromís de dur a terme la nostra activitat respectant uns principis socials, ambientals i ètics, més enllà de la pròpia obligació legal. Per això, per segon any consecutiu, realitzem un 'Anàlisi de materialitat': un procés participatiu per identificar quins aspectes considereu prioritaris a nivell de sostenibilitat ambiental, social i econòmica tots aquells que teniu relació amb la nostra entitat.

Pacients, ciutadans, professionals, administracions, altres institucions... ens interessa conèixer la vostra opinió respecte a quin és el grau d'importància que haurien de tenir diferents temes en la nostra estratègia de responsabilitat social i, també, sobre quines d'aquestes qüestions considereu que n'hauríem d'informar de manera prioritària en la memòria que publiquem anualment.

Podeu participar-hi a través d'una breu enquesta en línia, que es respon en cinc minuts.

A partir dels resultats, aquells aspectes que identifiquem com a més rellevants passaran a formar part de la nostra estratègia de gestió i n'informarem a través de la memòria d'activitat i sostenibilitat.