← Altres notícies

El Consorci Hospitalari de Vic activa les mesures per al 2009 del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

Durant aquest any s’aplicarà el paquet principal de mesures previstes dins el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

El Consorci Hospitalari de Vic implantarà durant el 2009 el paquet principal de mesures previstes dins el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, desenvolupat arran dels resultats obtinguts en la diagnosi de situació de l’organització en matèria d’igualtat que es va realitzar l’any passat i que preveu mesures d’actuació fins al 2010.

L’objectiu  principal del Pla és establir fites, estratègies i accions que permetin impulsar i garantir un sistema que integri la perspectiva de gènere dins del CHV, i fomenti la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de la institució.

Algunes de les accions previstes al pla són: publicar i difondre material informatiu destinat a sensibilitzar sobre la igualtat; redactar una guia de llenguatge neutre o no sexista; redactar un protocol a seguir en casos de detectar actituds sexistes o tracte discriminatori i fer-ne difusió entre els empleats del Consorci i aplicar mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

La iniciativa del Pla d’igualtat s’enmarca en la llei orgànica que estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i a adoptar mesures per fomentar i integrar-la entre dones i homes, una acció prevista també dins el pla estratègic de responsabilitat social corporativa del Consorci Hospitalari de Vic.