← Altres notícies

La Generalitat situa el CHV com l'entitat de salut més transparent de Catalunya

L'estudi elaborat per la Comissió del Sector Públic valora el web i el Portal de la Transparència del Consorci Hospitalari de Vic com els que ofereixen més i millor informació.

El Consorci Hospitalari de Vic és l'entitat de salut que més i millor compleix amb els requisits de la Llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Així es desprèn de l'informe que ha elaborat la Comissió del Sector Públic a partir de l'avaluació dels portals de la transparència i les pàgines web de les entitats de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya.

L'informe, que és el primer de la sèrie d'avaluacions anuals que durà a terme la Generalitat, avalua la disponibilitat i qualitat de la informació sobre 24 requisits clau de publicitat activa i més d'un centenar d'indicadors específics, a més d'altres aspectes com que la informació sigui homogènia, pertinent, fiable i actualitzada.

La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial; els contractes i convenis subscrits, l'estructura organitzativa, els llocs de treball i la retribució dels professionals i directius, les convocatòries o les subvencions i ajuts públics, són els principals àmbits d'interès en què se centra l'estudi.

 • Les 10 entitats públiques que millor compleixen els requisits de transparència
 • 1. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • 2. Consorci Administració Oberta de Catalunya
 • 3. Agència Tributària de Catalunya
 • 4. Consorci Hospitalari de Vic
 • 5. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 • 6. Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
 • 7. Fundació La Marató de TV3
 • 8. Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • 9. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • 10. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Un Portal de la Transparència complet i accessible

La Llei de Transparència va entrar en vigor l'1 de juliol de 2015 i és d'aplicació per a tots els organismes públics i les societats, fundacions i entitats participades per la Generalitat. En total, són 191 entitats objecte d'avaluació, de les quals l'informe de la Comissió del Sector Públic se centra en una mostra representativa de 56.

Des de l'any 2014, el Consorci Hospitalari de Vic compta amb un Portal de la Transparència que permet consultar de forma senzilla i oberta tota la informació institucional, les dades econòmiques i estadístiques, la informació laboral i de plantilla i la contractació pública. Un canal d'informació permanentment actualitzat  que està a disposició de tots els ciutadans a través de l'apartat de la web: www.chv.cat/consorci/transparencia.