← Altres notícies

Els hospitals d'Osona adquireixen la condició de centres donants de teixits

El Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu han signat un acord de col·laboració amb l'Organització Catalana de Transplantaments (OCATT) pel qual l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital Sant Jaume de Manlleu i l'Hospital Universitari de la Santa Creu adquireixen la condició de centres donants, autoritzats per a l'extracció de teixits.

L'acord subscrit permetrà garantir el dret a ser donant de teixits als pacients que morin en aquests centres hospitalaris i que vulguin fer donació de les còrnies o teixits com vàlvules, ossos, tendons o pell. A diferència de la donació d'òrgans -que per cada donant hi pot haver sis beneficiaris-  en els teixits es pot salvar o millorar la vida de fins a 100 persones amb un sol donant.

Què vol dir ser donant de teixits?

Ser donant de teixits és un acte altruista que fa una persona després de la mort. En la donació s'obtenen teixits sans per trasplantar-los a persones que els necessiten per poder millorar la seva salut i la seva qualitat de vida. En moltes ocasions, el trasplantament és l'únic recurs de què disposen per poder ser tractats. Casos en que es necessita un trasplantament d'ossos per joves que han patit un càncer o tenen malformacions a la columna vertebral; o situacions en les que calen vàlvules cardíaques per nadons que neixen amb problemes de cor, en són alguns exemples.

L'any passat, el Banc de Sang i Teixits va registrar 929 donants a Catalunya, els quals varen suposar 908 donacions de còrnia, 236 d'ós, 149 de tendons, 169 de pell, 108 d'artèries i 153 de vàlvules cardíaques. També van haver-hi 43 donacions de membrana amniòtica. Aquests teixits van ajudar a 10.000 persones l'any 2015.

Qui pot ser donant de teixits?

Tot i que hi ha alguns criteris d'exclusió, en principi tothom pot ser donant. Cal que la persona interessada ho hagi expressat prèviament en vida o que la família en doni el consentiment després de la defunció. Seran els professionals responsables del pacient qui avaluaran l'historial clínic que, juntament amb l'entrevista familiar, determinarà si el difunt és apte o no per a la donació. Finalment, els professionals especialitzats del Donor Center -entitat nascuda de l'aliança entre el Banc de Sang i Teixits i l'Hospital Clínic de Barcelona- es desplaçaran al CHV per realitzar les extraccions.

L'extracció es fa sempre amb el màxim respecte cap al difunt i amb la millor cura possible dels seus teixits. Els teixits donats es conserven al Banc de Teixits de Catalunya, des d'on s'envien als hospitals que els sol·licitin per tal de poder-los implantar als pacients que els necessitin.

Una demanda creixent

A Catalunya, es fan uns 5.000 trasplantaments de teixits cada any, una xifra encara insuficient per a cobrir la demanda dels hospitals. Malgrat ser territori punter en trasplantaments procedents de donant viu, les donacions després de la defunció encara són escasses, sobretot per poc coneixement sobre el tema i per qüestions culturals i/o religioses. Aquesta barrera s'ha superat en altres tipus de donació, com seria la de sang que actualment està acceptada i normalitzada socialment. Les donacions de teixits més esteses a Catalunya són les de còrnia, que a Vic ja es faciliten des de fa  més de vint anys.

Al programa també s'hi han adherit altres centres de la Catalunya Central com els hospitals d'El Solsonès, Manresa, i Igualada. L'objectiu és configurar un model d'excel·lència que garanteixi la donació altruista i faciliti la resposta terapèutica més adequada a la necessitat dels receptors, i que alhora ajudi a reduir les llistes d'espera de trasplantaments, doncs cada dia moren 18 persones al món a l'espera d'òrgans o teixits.

Signatura del conveni amb l'OCATT i el CatSalut