← Altres notícies

La nova Àrea de Rehabilitació concentrarà tota l'activitat ambulatòria del sud d'Osona

Les instal·lacions s'ubicaran en un nou edifici annex a l'Hospital Universitari de la Santa Creu, de 800 metres quadrats i gestionat pel CHV, que integrarà tota l'activitat que ara es duu a terme entre l'Hospital Universitari de Vic, la Clínica de Vic i Santa Creu, així com el projecte docent compartit amb la UVic.

Aquest proper mes de juny, es començarà a edificar la nova Àrea de Rehabilitació de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Un nou edifici de 800 metres quadrats, annex a l'Hospital, que serà gestionat pel Consorci Hospitalari de Vic (CHV). En aquestes noves instal·lacions, que es preveu que entrin en funcionament a finals del 2017, es durà a terme tota l'activitat ambulatòria del sud d'Osona, avui repartida entre l'Hospital Universitari de Vic, la Clínica de Vic i Santa Creu, així com les valoracions de dependència i de discapacitat.

El projecte neix de l'acord entre el Consorci, la Fundació Hospital de la Santa Creu (FHSC) i la Universitat de Vic per avançar cap a un model integrat, assistencial i docent, en l'àmbit de la rehabilitació a la comarca d'Osona. I és que, a més de permetre abordar els aspectes assistencials de la rehabilitació dins d'un concepte de salut integral, la nova àrea serà un centre de referència en la formació en fisioteràpia, incorporant els especialistes del CHV a l'activitat docent i permetent que els alumnes de la Universitat es formin en un entorn real de treball.

Amb la integració total del Servei de Rehabilitació entre el CHV i la FHSC, Osona disposarà de dues grans Unitats Ambulatòries de Rehabilitació: la UAR Vic, ubicada a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i que donarà atenció a la població d'Osona Sud, i la UAR Manlleu, ubicada a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, que assumirà Osona Nord.

Un gran projecte de modernització

L'Àrea de Rehabilitació s'emmarca en el gran projecte de reforma i modernització que es durà a terme, durant els propers dos anys, a l'Hospital Universitari de la Santa Creu. En paral·lel a la seva construcció, es reformarà completament la planta baixa del centre per crear una Àrea Ambulatòria de més de 900 m2, amb 13 consultoris -actualment són 4- i un modern i més espaiós hospital de dia. També es construirà un nou edifici, adossat al que avui és l'entrada principal, que acollirà el vestíbul i la nova cafeteria del centre, i un nou eix d'ascensors a l'exterior que facilitarà l'accessibilitat dels pacients.

Per gestionar adequadament el flux de persones que passaran per les noves instal·lacions -més de 50.000 a l'any només a Rehabilitació-, s'excavarà un aparcament soterrat amb capacitat per a 150 vehicles. La reforma també aportarà una gran millora per al barri, doncs tot l'entorn de l'Hospital se convertirà en un zona enjardinada i un parc públic.