← Altres notícies

Debat sobre les barreres que dificulten la integració social i sanitària

El proper 4 de març, el CHV realitzarà un nou debat de gestió de la mà del director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, el Dr. José Augusto García Navarro. La sessió donarà eines per superar els entrebancs, com el sistema de pagament o els mals costums, que dificulten la integració social i sanitària.

La sessió titulada "Les barreres que dificulten la integració social i sanitària: els hospitals, els mals costums i el sistema de pagament" posarà sobre la taula les contradiccions del sistema i donarà eines per aconseguir que la integració sigui un fet.

La definició dels projectes que recull el programa català d'integració de serveis sanitaris i socials (PIAISS) no efectua canvis en els hospitals com a elements de gran pes en la planificació sanitària. Tampoc modifica el sistema de pagament -que continua amb un model de producció de serveis i deixa enrere el sistema de pagament capitatiu- i, el més important, no canvia les maneres de fer dels professionals del sistema.

Durant el debat es tractaran les contradiccions que suposa el sistema de pagament, el fet que la planificació sanitària no vagi acompanyada de la compra de serveis i que no es consideri el gran pes dels hospitals en les decisions planificadores actuals.  Tanmateix, s'assenyalaran els frens que suposen, per qualsevol canvi de model assistencial, les pressions dels grups professionals en el sistema sanitari. Insinuarem i debatrem també el poc interès que els grups privats amb afany de lucre tenen en la integració de serveis sanitaris i socials.

A banda, es proposaran mesures per aconseguir que la integració sigui un fet: adoptar una actitud proactiva i no reactiva, treballar per la transformació dels serveis sociosanitaris actuals i dotar de major pes els serveis domiciliaris.

El debat tindrà lloc a les 14:00h a la Sala d'actes de l'Hospital Universitari de Vic i estarà dirigit per M. Àngels Romeu, directora d'Àmbit d'Atenció Intermèdia i de la Dependència del CHV.

El Dr. José Augusto García Navarro és metge especialista en Geriatria, diplomat en Gestió Clínica per EADA, en Gestió de Serveis Sanitaris per ESADE i en Lideratge i Gestió d'Equips per la UB. Actualment és el director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).

Més informació