← Altres notícies

Compte enrere per a la nova climatització de l'Hospital Universitari de Vic

S'inicien els treballs per condicionar les unitats d'hospitalització. La darrera fase d'obres obligarà a tancar temporalment algunes plantes i a aturar la climatització, en certes àrees, fins a mitjans juliol.

Aquesta setmana, comencen els treballs per condicionar les diferents plantes de l'Hospital Universitari de Vic, en el marc del projecte que ha de permetre aportar aire fred a totes les habitacions i unitats d'hospitalització. La construcció de la nova planta de fred i les obres a les plantes soterrades de l'Hospital, on es concentra bona part de la maquinària i de les canalitzacions, ja estan molt avançades, i durant els propers dos mesos s'abordaran les actuacions amb afectació directa a les àrees assistencials.

Per poder dur a terme aquesta fase de les obres, a partir de l'1 de juny i fins a mitjans juliol, serà necessari aturar els sistemes de climatització de bona part de l'Hospital, incloent aquelles plantes que actualment ja tenen refrigeració: planta baixa, primera, quarta i Urgències. Durant aquest mes i mig, només es mantindrà la climatització als espais i àrees més crítiques: Cures Intensives, Àrea Quirúrgica, Sala de Parts, les unitats de tractament d'Oncologia i d'Hemodiàlisi, hospitalització de Psiquiatria, Farmàcia i Laboratori. Així mateix, es tancaran successivament -10 dies cadascuna- les plantes on ha d'arribar el nou sistema de refrigeració, per instal·lar-hi les noves conduccions.

Una millora per a tots

Comença el compte enrere: a primers d'abril està previst posar en marxa el nou sistema de refrigeració que arribarà a totes les habitacions. Durant aquest tram final de les obres, es col·locaran cartells informatius a l'entrada de les plantes i els professionals explicaran la situació a pacients i familiars, per demanar la seva comprensió en cas que els generin algun petit inconvenient durant la seva estada.

La climatització de l'Hospital Universitari de Vic és un projecte prioritari que ens ha de permetre garantir que tots els pacients gaudeixin d'una estada el màxim de confortable, i, alhora, millorar l'entorn i les condicions de treball dels professionals de les unitats d'hospitalització. La inversió serà de 2,6 milions d'euros. El projecte es va engegar el juliol del 2015 i, durant aquests mesos, s'han seguit rigorosament els terminis i procediments que requereix una obra d'aquestes característiques: estudi i redacció del projecte, tràmits administratius de licitació, valoració i adjudicació i, finalment, l'execució de les obres.