← Altres notícies

El Dr. Pere Soley explica les línies prioritàries que guiaran la gestió del Consorci

Aquest dilluns a la tarda va tenir lloc la presentació oficial del Dr. Pere Soley com a nou gerent del Consorci Hospitalari de Vic, en un acte obert que va deixar petita la Sala d'actes de l'Hospital Universitari de Vic.

En el seu primer discurs davant dels professionals, el nou gerent va recordar els seus inicis vinculats a l'Hospital de la Santa Creu i a un incipient Consorci Hospitalari de Vic, i va expressar la seva voluntat de "mantenir el nivell d'aquest hospital i intentar millorar-lo en tot allò que sigui possible".

Soley va remarcar la plena vigència del Pla Estratègic 2020, alhora que va explicar la seva visió i les idees clau que han de guiar la seva posada en pràctica:

Pacients:
Ens hem de centrar en els pacients i fer-ho "a la pràctica", pensant en procurar-los la millor atenció en el dia a dia i en qualsevol decisió que els afecti.
La seva expertesa és un valor que hem d'utilitzar i aprofitar.

Professionals:
Millorar l'estabilitat laboral, buscar la implicació i la participació dels professionals en les decisions i fomentar les seves habilitats i competències, com a grans prioritats.
 
Organització:
Avançar en la integració assistencial, tant entre els diferents nivells de l'atenció sanitària com entre aquesta i l'atenció social, per poder "oferir solucions globals" als problemes dels pacients.
Implantar un model basat en l'autonomia de gestió per avançar en els àmbits i serveis.
Impulsar la innovació, la docència i la recerca, d'acord amb les capacitats i recursos del CHV.
 
Resultats:
Treballar orientats a resultats a nivell assistencial, qualitatiu i econòmic, per garantir alhora l'eficàcia i l'eficiència (sostenibilitat) de l'organització.
 
Territori:
Potenciar models d'atenció integrada amb visió de territori, en coordinació amb els diferents proveïdors sanitaris i socials d'Osona, i els projectes conjunts amb la Universitat de Vic.


 

Acte de presentació oficial del Dr. Soley, dilluns, a la sala d'actes de l'HUV