← Altres notícies

"La Caixa" subvenciona beques solidàries per als usuaris del Centre de dia Josep Roqué

L'aportació de 12.000 euros facilitarà que els col·lectius més vulnerables pugin accedir als serveis del centre de dia de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, que gestiona el Consorci Hospitalari de Vic, i que es beneficiïn de bonificacions en les beques menjador.

El Centre de dia Josep Roqué i Castell de Manlleu i l'Obra Social "La Caixa" han signat un conveni de col·laboració pel qual la fundació bancària aportarà 12.000 euros per contribuir a finançar el projecte: 'El Centre de dia Josep Roqué i Castell obert a tothom'. Es tracta d'un programa que té com a finalitat trobar noves vies de finançament que permetin a persones amb pocs recursos accedir als serveis que ofereix el centre, ampliar la freqüència amb què hi acudeixen o garantir-los un àpat complet i saludable. És a dir, facilitar que els serveis d'acolliment diürn per a gent gran arribin a tots aquells que ho necessiten, independentment del seu nivell de renda.

Qui es pot beneficiar de la beca?

Per assignar les beques s'ha establert un sistema eficient, eficaç i just. Qualsevol persona gran de Manlleu podrà sol·licitar-les a través dels treballadors socials, sempre i quan no estigui rebent ja la Prestació Vinculada al Servei de Centre de Dia o qualsevol altre ajut existent. A partir d'aquí, s'han definit uns barems econòmics que determinen el percentatge de la bonificació a la que té dret l'usuari (25%, 50% o 75% del cost) i uns barems socials que prioritzen quins han de ser els beneficiaris prioritaris de les beques.

Una col·laboració social amb passat, present i futur

L'any passat, ja es va establir un marc de col·laboració entre les dues entitats per impulsar el projecte de les beques solidàries, després que un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona detectés les dificultats que tenen algunes persones de Manlleu per poder accedir als serveis del centre de dia.

Ara, la col·laboració es manté i s'amplia amb el nou conveni que han signat el gerent de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, Jaume Castellano i el director d'institucions de Caixa Bank, Antoni Noguera. El nou document té una vigència d'un any.

El gerent de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, Jaume Castellano i el director d'institucions de Caixa Bank, Antoni Noguera, van signar el conveni aquest divendres 1 de juliol