← Altres notícies

De gener a agost, el CHV ha registrat 15 donacions

En mig any, s'han triplicat les donacions de còrnia al Consorci Hospitalari de Vic però només s'ha registrat una donació multiteixits i una d'òrgans. Des de gener de 2016 fins aquest mes d'agost, hi ha hagut 15 donants. Uns resultats positius, però, que encara tenen marge de millora, ja que un 40% de les persones que moren al CHV són donants potencials.

Des que el Consorci Hospitalari de Vic va signar, a principis de 2016, un conveni amb el Banc de Sang i Teixits, les donacions al Consorci s'han incrementat significativament. La campanya interna de formació dels professionals i la conscienciació a la població a través dels mitjans de comunicació s'han traduït en una millora substancial dels resultats en matèria de donacions.

Des de fa més de 20 anys, quan una persona mor a l'Hospital Universitari de Vic pot donar les còrnies. Tanmateix, aquestes donacions havien patit un retrocés en els últims temps. En tot l'any passat, per exemple, se'n van registrar només 9, una xifra baixa si la comparem amb les 12 que s'han produït aquest primer semestre de 2016 (de gener a juny) o amb les 15 donacions que hi ha hagut fins a dia d'avui (de gener a agost). D'aquests quinze donants de còrnia, un va donar també la resta de teixits i un altre tots els òrgans.

Aquestes dades demostren la feina que els professionals estan fent per garantir el dret a ser donant als pacients que moren al Consorci. Tot i així, encara hi ha marge de millora: a dia d'avui, sabem que el 40% de persones que moren a l'HUV són donants potencials.

Un donant, 100 receptors

Si una donació d'òrgans pot arribar a sis beneficiaris, en el cas dels teixits un sol donant pot salvar o millorar la vida de fins a 100 persones. En la donació s'obtenen teixits sans -vàlvules cardíaques, ossos, tendons, pell, còrnies i segments arterials- per trasplantar-los a persones que els necessiten per poder millorar la seva salut i la seva qualitat de vida. En moltes ocasions, el trasplantament és l'únic recurs de què disposen per poder ser tractats. Joves que necessiten un trasplantament d'ossos perquè han patit un càncer, persones amb malformacions a la columna vertebral, nadons que neixen amb problemes de cor i als que els calen unes vàlvules cardíaques... són molts els exemples del que es pot fer a partir d'una donació de teixits.

Una demanda creixent

Catalunya té actualment la taxa més alta de trasplantaments del món. Es fan, per exemple, uns 5.000 trasplantaments de teixits cada any. Tot i així, la demanda creixent no pot ser coberta amb el nombre actual de donacions. Malgrat ser un territori punter en trasplantaments procedents de donant viu, les donacions després de la defunció encara són escasses. Hi contribueix sobretot el poc coneixement que hi ha sobre el tema, sumat a qüestions culturals i/o religioses. Unes barreres que ja s'han superat en altres tipus de donació, com la de sang, que actualment està socialment acceptada i normalitzada.

L'any passat, l'Organització Catalana de Transplantaments va registrar 929 donants a Catalunya, els quals varen suposar 908 donacions de còrnia, 236 d'ós, 149 de tendons, 169 de pell, 108 d'artèries i 153 de vàlvules cardíaques. També van haver-hi 43 donacions de membrana amniòtica. Aquests teixits van permetre ajudar a 10.000 persones.

El conveni amb el Banc de Sang i Teixits

El Consorci Hospitalari de Vic va signar, a principis d'any, un acord de col·laboració amb el Donor Center (Banc de Sang i Teixits) pel qual l'Hospital Universitari de Vic i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu adquireixen la condició de centres donants de teixits. L'acord permet garantir el dret a ser donant de teixits als pacients que morin en aquests centres i que vulguin fer donació dels mateixos. L'objectiu és configurar un model d'excel·lència que garanteixi la donació altruista i faciliti la resposta terapèutica més adequada a la necessitat dels receptors, i que alhora ajudi a reduir les llistes d'espera de trasplantaments, doncs cada dia moren 18 persones al món a l'espera d'òrgans o teixits.