← Altres notícies

Més confort i tecnologia per als malalts que han de fer diàlisi a l’Hospital General

El Consorci Hospitalari de Vic inverteix poc més d’un milió  d’euros en la nova unitat de Nefrologia que acaba d’entrar en servei

El Consorci Hospitalari de Vic ha posat en servei la nova unitat de Nefrologia que acull una sala d’hemodiàlisi amb recursos tecnològics de darrera generació i amb un increment en confort per a tots els usuaris que s’han de sotmetre a sessions de diàlisi. La nova unitat, que s’ha habilitat a la segona planta de l’Hospital General, té una superfície total de 638 metres quadrats, dels quals 264 destinats a hemodiàlisi.  En total, la inversió a aquesta unitat és 1,1 milions  d’euros. Les obres es van iniciar el darrer trimestre del 2008 i s’han acabat aquest mes d’abril.
L’espai, que és ampli i lluminós, incorpora un equipament totalment nou: 26 llits elèctrics, tractament d’aigües per a hemodiàlisi, il·luminació... Tant el sistema de tractament d’aigües per a hemodiàlisi, els monitors com altre aparellatge s’adeqüen a les exigències tècniques actuals. La unitat de Nefrologia del Consorci Hospitalari de Vic  esdevé l’únic referent nefrològic d’Osona i el Ripollès.
En l’exercici 2008, el nombre total d’usuaris en diàlisi ha estat de 126 persones. L’edat mitjana dels malalts és de 65 anys  -68 anys les dones i 62 anys els homes- . El nombre de sessions de diàlisi ha estat de 14.500.
L’entrada en servei de la nova Unitat de Nefrologia porta aparellada millores en el funcionament del servei amb l’objectiu que els malalts crònics de ronyó que han de fer diàlisi puguin compaginar millor les estades a l’hospital amb les activitats de la vida diària.

Tractament substitutiu renal 2008 
Nombre de pacients en hemodiàlisi 80-90
Nombre de pacients en diàlisi peritoneal 11-15
Pacients aguts 26
Nombre de sessions per a pacients crònics 14.500


Des del 1983 es fa diàlisi a Osona
Els orígens de l’activitat negrològica a Osona, en un centre de diàlisi ubicat a l’Hospital de la Santa Creu, data de l’any 1983. En aquella època únicament hi havia capacitat de dialitzar 32 pacients crònics, la resta es derivaven a Barcelona.
 Des de 1989 ha anat augmentat l’activitat (nombre de visites, nombre de pacients en programa d’hemodiàlisi, etc…) i les prestacions que s’ofereixen, com  el tractament de la insuficiència renal aguda, la implantació de la diàlisi peritoneal, etc. 
Des del 1998 es cobreix tota la demanda nefrològica d’Osona i el Ripollès. La derivació de pacients a altres hospitals és ocasional i per procediments diagnòstics o terapèutics no relacionats amb el procés dialític.
 El 1999 es van fer obres d’ampliació i remodelació de la Unitat de Nefrologia, aconseguint disposar d’un espai físic i una estructura organitzativa que millorava la qualitat de vida de l’usuari i dels professionals.

Per continuar llegint la notícia descarregueu el document.