← Altres notícies

Un hospital i una atenció més accessible per a tothom

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una jornada que vol conscienciar de la necessitat d'impulsar accions per garantir l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la nodiscriminació de les persones amb discapacitat.

En aquesta línia, al Consorci Hospitalari de Vic hem impulsat els darrers anys diferents mesures per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions, als serveis i a la informació que donem als pacients, sempre de la mà d'associacions com l'ONCE, l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona (ADFO) o l'Agrupació de Sords de Vic i Comarca. Un esforç que té un pes especial a nivell d'infraestructures, però també en molts altres àmbits com la comunicació o l'ús de les TIC.

Entre les mesures de millora de l'accessibilitat que s'ha prioritzat implementar aquest 2016 destaquen les següents:

  • Incorporació al Pla de formació d'accions formatives concretes per al personal administratiu sobre atenció a persones amb discapacitat.
  • Nova senyalètica per a l'Àrea de CCEE de l'Hospital Universitari de Vic.
  • Rampa per sala d'actes de l'HSJM.
  • Subtitulació i/o transcripció a llengua de signes dels actes en què participin persones amb discapacitat auditiva.
  • Subtitulació de tots els continguts en format vídeo.
  • Senyalització per a persones cegues i adequació dels criteris de senyalització hospitalària
  • Programari accessible en els ordinadors d'accés públic.
  • Inclusió dels nous criteris d'accessibilitat en els Plecs tècnics per a noves instal·lacions o manteniment de les existents.
  • Informar i divulgar les noves accions de promoció de l'accessibilitat.