← Altres notícies

Osona contra el Càncer entrega al CHV un xec de 57.892 euros per al cribratge de càncer de còlon

El president i el director general del Consorci Hospitalari de Vic, el Sr. Jaume Portús i el Dr. Pere Soley, van rebre aquest dimecres, de la mà de la presidenta d'Osona contra el Càncer, Montserrat Freixer, un xec de 57.892 euros per al finançament del Programa de Cribatge de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) en l'àmbit d'Osona, corresponent a l'exercici 2016.

A banda de l'entrega i l'esforç constant d'Osona contra el Càncer en la lluita contra aquesta malaltia, el programa també s'està finançant amb les aportacions del CatSalut i el Rotary Club.

El conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut (CatSalut), l'Associació d'Osona Contra el Càncer (AOCC) i el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), per la implementació del PDPCCR en l'àmbit d'Osona i amb efectes de gener del 2015, es va signar el 17 de desembre de 2014. El finançament també ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica del Rotary Club.

Impacte del programa

El càncer de còlon i recte és la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb una supervivència als cinc anys al voltant del 50%. La implantació d'aquest programa a Osona ha significat una detecció dels càncers en fases precoces i la possibilitat d'oferir un tractament més resolutiu i amb millora de la supervivència.

Fins al moment, el programa ha obtingut una molt bona resposta i la participació està essent superior al previst. Al final de la primera ronda, quan s'hagin acollit al cribratge tota la població diana de les Àrees Bàsiques d'Osona, es faran públics els resultats (2017). Estan convidats a participar al programa 56.554 homes i dones entre 50 i 69 anys.

Com s'organitza el PDPCCR a nivell assistencial?

El PDPCCR és únic per a tot Catalunya però es gestiona de manera descentralitzada. A Osona, l'Oficina Territorial de Cribratge està gestionada pel Consorci Hospitalari de Vic en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, mentre que la Unitat Territorial compartida de Digestologia és referent per a les tres comarques. Les oficines de farmàcia i els professionals de Primària també tenen un paper cabdal a l'hora d'informar i aconsellar sobre el programa i la detecció precoç.

Moment del lliurament del xec, dimecres, al despatx del director general, Dr. Pere Soley