← Altres notícies

Excel·lent Cum Laude per a la tesi del Dr. Amblàs

El 15 de desembre, el Dr. Jordi Amblàs Novellas, de la direcció de Geriatria del CHV, va llegir a la Universitat de Vic-UCC la seva tesi doctoral: "La fragilitat com a base del diagnòstic situacional davant el repte de la complexitat clínica al final de la vida". El treball va obtenir la qualificació d'Excel·lent Cum Laude.

Davant el repte de la complexitat clínica -especialment en els pacients en situació de final de vida-, la tesi desenvolupa dos escenaris amb l'objectiu d'ajudar als professionals i pacients a fer front a la incertesa del moment. Posa de manifest la necessitat de replantejar algun dels paradigmes del coneixement mèdic actual, proposant nous conceptes, reordenant coneixement ja consolidat i aportant noves evidències.

En el marc de la tesi, s'ha dissenyat un Índex de Fragilitat basat en la Valoració Integral Geriàtrica (IF-VIG), avalat com una eina senzilla (respecte el contingut), ràpida (en el temps d'administració), amb excel·lent capacitat discriminativa i predictiva.

La realització de tesis doctorals és un dels punts rellevants en l'estratègia del desenvolupament de l'Hospital Universitari i dels propis professionals.

La tesi es pot consultar en línia i a la Biblioteca de l'Hospital Universitari de Vic.