← Altres notícies

Avançant cap a un model d’Atenció Centrada en la Persona

El dijous 26 de gener, la sala d'actes de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu va acollir la ponència de l'experta en Atenció Integral Centrada en la Persona (AICP), Lourdes Bermejo. L'acte, organitzat per la Fundació Assistencial d'Osona, va ser un espai de reflexió sobre com s'hauria d'aplicar aquest model en l'àmbit de l'atenció domiciliària.

"La salut no és l'únic que una persona necessita per tenir una vida feliç i digna". Amb aquesta afirmació com a punt de partida, Bermejo explicava com els gerontòlegs i/o treballadores familiars poden satisfer els drets de les persones més fràgils. Cuidar la seva salut no és suficient: "a vegades, tenim tendència a minimitzar les necessitats dels altres, ens concentrem tan en els aspectes relacionats amb la salut que oblidem altres qüestions importants, com les seves oportunitats de decisió i de participació". Fins ara, "el sistema es fixava molt en els criteris de qualitat basats en el servei i no tan en les necessitats de les persones", argumentava la ponent.

Lourdes Bermejo va explicar que, actualment, és essencial que en les intervencions dirigides a les persones en risc o en situació de dependència s'apliqui l'enfocament de l'AICP. El model garanteix l'exercici dels drets i la preservació de la dignitat de les persones per assolir millores en la seva qualitat de vida, així com que tinguin una participació activa en l'elaboració i desenvolupament dels seus plans assistencials, es respectin les seves preferències, desitjos i valors per afavorir que no perdin el control sobre el seu propi projecte de vida.

Catalunya és un dels territoris on més s'ha avançat en la implantació de l'AICP, sobretot en l'àmbit de residències, però també s'està plantejant amb força a la resta d'àmbits socials i sanitaris. Aquest nou model, segons l'experta, és el resultat de dècades de transformació social: "tardarem més o menys en aplicar-ho però no passarà de moda".

L'experiència del CHV i la FHSC amb l'Atenció Centrada en la Persona

Des de fa 3 anys, l'Atenció Centrada en la Persona està funcionant a la Residència El Nadal de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, una experiència que està essent molt satisfactòria per a les persones usuàries, les famílies i els professionals. Recentment, s'ha iniciat la seva implantació a la Residència Aura de Manlleu, del Consorci Hospitalari de Vic.

L'aplicació del model comporta personalitzar l'atenció en les persones, tenint en compte les seves preferències i opcions de vida, mantenint i promocionant la seva autonomia i independència.

L'experta en ACIP, Lourdes Bermejo, davant les treballadores de la Fundació Assistencial d'Osona