← Altres notícies

El programa de cribratge de càncer de còlon detecta 72 tumors i 804 adenomes

Aquest dijous, s'han presentat els resultats de la primera ronda del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa. A la nostra comarca, entre els anys 2015 i 2016, hi han participat 21.935 persones, un 59% de la població diana convidada a realitzar el cribratge, que era de 37.315 homes i dones d'entre 50 i 69 anys.

D'aquests, un 7,1% ha obtingut un resultat positiu al test de sang oculta amb femta, casos que s'han derivat al Consorci Hospitalari de Vic per fer-se una colonoscòpia per confirmar o descartar una lesió. S'han realitzat un total de 1.285 exploracions colorectals, que han permès detectar 72 càncers invasius, que representa un 5,6%; 236 adenomes d'alt risc; 340 adenomes de risc intermedi; i 228 adenomes de baix risc. 

Impacte del programa a Osona

La implantació d'aquest programa a Osona ha significat una detecció dels càncers en fases precoces i la possibilitat d'oferir un tractament més resolutiu i amb millora de la supervivència. A la comarca, la primera ronda va iniciar-se el 2015 i a finals del 2016 s'ha acabat d'implantar a totes les àrees bàsiques de salut d'aquest àmbit territorial.

El Rotary Club, Osona Contra el Càncer, junt amb el CatSalut, han tingut un paper cabdal en el desplegament del programa, així com les farmàcies comunitàries, l'equip de professionals del Consorci Hospitalari de Vic i les àrees bàsiques de salut.

El càncer de còlon i recte a Catalunya

El càncer de còlon i recte és la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb una supervivència als cinc anys al voltant del 50%. Cada any se'n diagnostiquen més de 4.000 casos nous, essent el segon càncer més freqüent en homes -després del de pròstata-, i en dones -després del de mama-. Es calcula que afectarà a 1 de cada 20 homes i a 1 de cada 30 dones abans de complir els 74 anys.

La importància de la detecció precoç

Els càncers colorectals es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos que poden tardar més de 10 anys a manifestar-se. Si les lesions precanceroses es detecten en una fase inicial, són més fàcils tractar i més fàcil de curar.

El gerent del CHV, Pere Soley, amb els gerents de les regions sanitàries de Catalunya Central i Girona, la Dra. Marta Chandre i el Dr. Miquel Carreras, aquest dijous, durant la presentació.