← Altres notícies

Primera jornada a Osona sobre patologia nodular tiroïdal

Una quarantena de persones van assistir, el divendres 26 de maig, a la primera Jornada de Patologia Nodular Tiroïdal, que tenia com objectiu millorar l'avaluació de les persones que pateixen aquesta afecció a la comarca. La matinal anava dirigida als metges per tal de garantir una correcta avaluació de la patologia a tots els nivells assistencials.
 

La matinal anava dirigida als metges interessats en aprofundir en les tècniques diagnòstiques i quirúrgiques per garantir una correcta avaluació de la patologia nodular tiroïdal a tots els nivells assistencials.

La inauguració de la jornada va anar a càrrec del director assistencial del CHV, Dr. Rafael Toribio, i del director de l'organització de la jornada, Dr. Ignasi Saigí de la Unitat d'Endocrinologia del CHV. La secretaria tècnica anava a càrrec de la FORES.

La patologia nodular de tiroide representa una patologia altament prevalent, que pot arribar a afectar entre el 5% i el 60% de la població adulta, segons el mètode de diagnòstic utilitzat. Actualment, existeixen diferents tècniques diagnòstiques que, utilitzades de forma adequada, faciliten la tasca de discriminació dels pacients amb patologia nodular d'alt risc dels de baix risc. Des dels Serveis de Cirurgia General i Digestiva, Anatomia Patològica i la Unitat d'Endocrinologia de l'HUV, s'ha apostat per la creació d'un comitè multidisciplinari i per la incorporació d'un ecògraf a la consulta d'endocrinologia per tal de millorar-ne l'avaluació.

El director Assistencial del CHV, Dr. Rafael Toribio, inaugurant la jornada el divendres 26 de maig