← Altres notícies

Núria Roger, directora de Relacions Institucionals de la Facultat de Medicina

La directora de Transferència de Coneixement del CHV, Dra. Núria Roger, s'ha incorporat, a temps parcial, a l'equip de Direcció de la Facultat de Medicina de la UVIC-UCC com a Directora de Relacions Institucionals.

D'aquesta manera, s'evidencien les sinèrgies entre les dues institucions per vincular cada vegada més el món acadèmic i professional. Així, es pretén contribuir al desenvolupament d'unes competències adequades dels estudiants basades en la cultura del professionalisme mèdic.

Les funcions específiques de la Direcció de Relacions Institucionals seran:

  • Vehicular les relacions entre el món acadèmic i el professional a través de convenis i del seu seguiment.
  • Promoure l'òptima utilització dels recursos sanitaris hospitalaris i extra hospitalaris per afavorir una cultura docent compartida. D'aquesta manera es facilitarà la millora continua, tot contribuint a l'acreditació del grau.
  • Estimular el reciclatge i la formació continuada tant dels professionals sanitaris que actuïn com a docents, com del professorat universitari que requereixi un contacte estret amb el món assistencial.
  • Garantir l'aplicació dels procediments necessaris perquè els estudiants assoleixin les competències definides en els seus períodes d'estada als centres sanitaris.