← Altres notícies

Jornada per a pacients amb esclerosi múltiple

El 3 de novembre, la Sala Sert de l'edifici d'El Sucre de Vic acollirà la primera Jornada per a pacients amb esclerosi múltiple, una malaltia inflamatòria i desmielinitzant del sistema nerviós central amb una prevalença en el nostre entorn d'uns 80-100 pacients per cada 100.000 habitants.

L'objectiu d'aquesta jornada és apropar el coneixement mèdic actual sobre la malaltia als pacients i familiars amb esclerosi múltiple de cara a facilitar l'auto cura i la comprensió dels símptomes, l'evolució i els tractaments, així com el coneixement de les eines existents de suport al pacient i al seu entorn.

Les inscripcions -que són gratuïtes- es poden realitzar a través de la web de la FORES -que en gestiona la secretaria tècnica- fins el 30 d'octubre. La jornada ha estat impulsada pel Consorci Hospitalari de Vic.