← Altres notícies

La Generalitat restitueix el Consell de Govern del CHV

La Generalitat ha restituït en les seves funcions als seus màxims representants en tots els consorcis i entitats públiques del sector sanitari de Catalunya. Amb efecte immediat, Jaume Portús torna a ser de manera oficial el president del Consorci Hospitalari de Vic.

Alhora, es restitueixen també en el càrrec els cinc vocals del Consell de Govern nomenats per la Generalitat: Marta Chandre, Pere Prat, Marta Álvarez, Joan Escarrabill i Antoni Salvà.

Amb aquesta decisió, aprovada per Decret del 27 d'octubre de 2017 -abans de la destitució dels consellers ordenada pel Govern Central-, la Generalitat reverteix la situació, anunciada com a "excepcional i provisional", per la qual el Departament de Salut havia assumit la governança dels consorcis sanitaris, situant el conseller Antoni Comín com a president de totes les institucions.