← Altres notícies

En marxa la Taula de Salut Mental i Addiccions

El 30 d'octubre, es va presentar a l'Edifici El Sucre de Vic la Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona. La inauguració de la jornada i benvinguda als assistents va anar a càrrec de Joan Carles Rodríguez, vicepresident 1r del Consell Comarcal d'Osona i de Laura Vilagrà, delegada del Govern a la Catalunya Central.

La Taula, formada per entitats d'àmbit públic i privat de la comarca implicades en l'atenció a la salut mental dels habitants d'Osona, vol convertir-se en un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l'atenció integrada de la salut mental al territori buscant la implicació de tots els agents relacionats amb l'atenció a la salut mental a la comarca.

La Taula treballarà el 2018 en relació a 4 línies:

  • Elaboració del mapa de recursos de salut mental i addiccions a Osona.
  • Món dels drets i la justícia en l'àmbit de salut mental. Revisar els protocols d'ingressos involuntaris i contenció mecànica.
  • Participació a la Taula infància, adolescència i família d'Osona (TIAF Osona), en grups de treball mixtes que impliqui treballar temes de salut mental en la franja d'edat de 0-18 anys.
  • Mitjans de comunicació i tractament de les notícies en relació a la salut mental i addiccions.

La Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona està formada de moment per les següents entitats; Consell Comarcal d'Osona, Consorci Hospitalari de Vic, SAP Osona, CAT Salut, Osonament, Agencia de Salut Pública, EAP VIC, EBA Centelles, Sant Tomàs, AFMO (Associació Familiars Malalts Mentals d'Osona), Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la UVIC-UCC, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Mancomunitat la Plana, Caminem junts.

En l'acte es va exposar la voluntat del Consell Comarcal d'Osona de treballar per articular una governança compartida per totes les institucions que treballen pel benestar de les persones, ja sigui des de salut, servies socials, educació, treball, justícia,... Aquesta governança comptarà amb la col·laboració del Centre Estudis Sanitaris i Socials de la UVIC-UCC que, juntament amb els coordinadors de les diferents taules sectorials, ha d'ajudar a donar resposta a mandats institucionals, tenir una visió global i conjunta del territori on s'han de desenvolupar les polítiques, buscar les sinergies entre àmbits, evitar duplicitats i buits, afrontar els reptes que tenen tots els àmbits i ajudar a aplicar la transversalitat

Durant l'acte de presentació, Joan López, Coordinador de la Taula de Salut Mental i Addicions d'Osona, va explicar que la taula es reuniria 3 cops l'any per marcar el pla de treball i potenciar els lideratges i grups de treball responsables d'executar els diferents objectius.

Així mateix, hi va haver dues ponències: una a càrrec de la Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, Cristina Molina, per presentar el pla director i una altra a càrrec del gerent i advocat de la Fundació Tutelar de les comarques gironines, Josep Maria Solé-Chavero, sobre drets i inclusió social. En les seves intervencions, els ponents van destacar el canvi que suposa articular els serveis i l'atenció de les persones amb malaltia mental posant com a principis bàsics el dret a l'autonomia, la capacitat de decidir i la participació en la comunitat. Totes les actuacions que es facin haurien de tenir com a base aquests principis que suposen una remodelació a fons de les estructures dels serveis i paradigmes de l'atenció que es porten a terme actualment.

L'acte el va tancar la Federació de Salut Mental de Catalunya, Associació Familiars de Malalts Mentals a Osona. Àlvar Solà, regidor d'Educació i Benestar social de l'Ajuntament de Vic va fer la cloenda de la jornada.