← Altres notícies

Transferir coneixement per a una millora contínua de l'ús dels medicaments

Una setantena de metges d'Atenció Primària, geriatres, farmacèutics i infermers van participar a la jornada 'Revisió de la Polifarmàcia: Aplicació del Model d'Atenció centrada en la Persona', impulsada pel Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i el Sistema de Salut Integrat d'Osona.

La jornada pretenia fer reflexionar i donar eines als professionals perquè, a través d'una valoració integral de la persona, aconsegueixin optimitzar l'ús de medicaments, sobretot en els casos de pacients més fràgils.

El programa es va dividir en dues parts. En la primera, el Dr. Joan Espaulella va exposar de forma general la problemàtica de la polifarmàcia, les seves implicacions clíniques, així com les particularitats del segment poblacional de pacients fràgils, cada vegada més prevalent a la nostra societat. Així mateix, es va exposar el marc conceptual de prescripció centrada en la persona, un model en què de forma sistemàtica s'avalua la medicació dels pacients en 4 passos seqüencials (valoració centrada en la persona, valoració centrada en la malaltia, valoració centrada en el fàrmac i pla terapèutic d'actuació). Per últim, es va donar a conèixer el grup Emed-Osona (Estratègia del Medicament a Osona), un grup interdisciplinar entre diferents nivells assistencial, que actua amb l'objectiu final de millora de la prescripció territorial.

La segona part es va centrar en explicar les experiències pràctiques en l'aplicació d'aquest model de prescripció centrada en la persona en diferents àmbits assistencials. Així, els Drs. Daniel Sevilla i Núria Molist van explicar el cas de l'atenció al malalt hospitalitzat d'aguts; els Drs. Antoni Casals i Javier González es van centrar en el cas del pacient en l'atenció intermèdia; el cas de les residències va ser conduit per les Dres. Núria Solà i Rosa Mª Torres, i per últim, l'equip format per Amaia Epelde, Vanesa García i Mònica Arjona va exposar l'atenció primària.

Durant la sessió inaugural, el Dr. Carles Codina, cap dels serveis de Farmàcia del CHV-FHSC i de l'Hospital Clínic de Barcelona va explicar que a Osona, "15.000 persones prenen més de 5 medicaments i, 4.000 d'aquestes, utilitzen més de 10 medicaments de forma crònica". Unes dades que mostren la necessitat de trobar models de revisió de polifarmàcia adaptades a les persones fràgils i amb menys reserva funcional o cognitiva.

El Dr. Jordi Roca, director gerent de la FHSC i coordinador del SISO va parlar del "canvi de paradigma" que va iniciar-se a Osona l'any 2002, quan els diferents agents i entitats proveïdores d'assistència "van deixar de treballar de forma fragmentada per començar un treball en xarxa conjunt per a la provisió de serveis". En aquest context, l'àmbit de Farmàcia hi va tenir un paper clau per veure "com es gestionava conjuntament la despesa". Segons Roca, "Osona és el primer lloc de Catalunya en quant a indicadors de qualitat pel que fa la prescripció en farmàcia. Maduresa territori, hem sigut visionaris" ECMO

El Dr. Rafael Toribio, director assistencial del CHV, va destacar la tasca que s'està fent al territori pel que fa l'atenció a les persones polimedicalitzades, amb cronicitat o malalties avançades: "Som un exemple d'intervenció en aquest àmbit. Amb la Prescripció Centrada en la Persona, els pacients guanyen en seguretat i en una atenció personalitzada". Alhora, va destacar també la visió comunitària, el treball en equip multidisciplinar i la capacitat de transferir el coneixement.