← Altres notícies

El Consorci Hospitalari de Vic adjudicarà 91 nous llocs de treball durant el 2018

L'oferta pública d'ocupació preveu contractar facultatius, infermeres, llevadores, auxiliars d'infermeria, tècnics assistencials, gerocultores, administratius, portalliteres i personal d'oficis.

Un dels propòsits del Consorci Hospitalari de Vic per al 2018 és captar nou talent i fidelitzar l'existent, oferint oportunitats de promoció -vertical i horitzontal-, estabilitat laboral i plans de desenvolupament professional atractius per als treballadors. Així ho demostra el recent acord aprovat pel Consell de Govern del CHV que preveu convocar 67 nous llocs de treball al llarg d'aquest any i adjudicar-ne uns altres 24 que ja es van convocar a finals de l'any passat.

L'oferta pública d'ocupació i la corresponent taxa de reposició, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7521), preveu incorporar en total 91 persones entre els diferents grups professionals: facultatius, infermeres i llevadores, auxiliars, tècnics, gerocultors, administratius, portalliteres i personal d'oficis. Els requisits, característiques i calendari de les places es pot consultar al web del CHV, on també s'aniran publicant les ofertes laborals a mesura que es convoquin.

Infermeria reforça la seva estructura

Infermeria és un àmbit clau en el funcionament dels centres sanitaris i per garantir una assistència de qualitat. Durant el 2017, el CHV ha convocat més de 80 places internes per a personal infermer. Això ha permès consolidar molts llocs de treball i continuar millorant les condicions i l'estabilitat de la plantilla. Alhora, s'ha generat un important moviment dins l'organització, amb la finalitat de facilitar l'assignació dels professionals als llocs de treball més adequats al seu perfil.

En paral·lel, enguany s'han estrenat en les seves funcions quatre comandaments infermers: Margarita Oriol com a nova cap d'Àrea Quirúrgica i les caps d'unitat de cures Visi Garcia-Mota (Urgències), Anna Custodi (UCI) i Ester Vivas (Geriatria).