← Altres notícies

Seguiment de la vaga del 8-M als centres del Consorci Hospitalari de Vic

La dada global de seguiment de la vaga general entre el personal del CHV va ser d'un 7,7% sobre un total de 870 professionals dels tres torns afectats (nit, matí i tarda del 8 de març de 2018).

No es van produir incidències en cap dels centres que gestiona el Consorci (Hospital Universitari de Vic, Clínica de Vic, Hospital Sant Jaume de Manlleu i Osona Salut Mental), ni en l'activitat dels serveis.

Entre els professionals de Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS, AIE) que treballen als centres del CHV, la vaga va ser seguida per un 0,7% dels 185 treballadors afectats, i per un 0% del personal adscrit a la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu.