← Altres notícies

Un test més eficaç per prevenir el càncer colorectal

La biotecnològica gironina GoodGut ha presentat dades positives del test RAID-CRC que podrà millorar la detecció precoç del càncer colorectal (CCR). Entre les 450 persones que varen participar en l'estudi, n'hi ha un centenar del CHV.

Un total de 94 pacients del Consorci Hospitalari de Vic -que havien donat positiu en la prova de sang oculta en femta del programa de detecció precoç del CCR- van participar, entre els anys 2015 i 2016, en l'estudi del test RAID-CRC per a la detecció precoç del càncer colorectal, un nou sistema de cribratge que és basa en marcadors microbians de la flora intestinal en comptes de sang oculta en femta. Segons el cap de Digestologia, Dr. Joan Saló, aquest estudi permet "millorar la precisió sense afegir complexitat a la prova que fan els pacients que participen al programa de detecció precoç de CCR". La inclusió de pacients i mostres es va fer a la consulta de cribratge sota la direcció de Cures del CHV.

L'estudi multicèntric realitzat a cinc hospitals de referència a Catalunya conclou que aquest sistema disminueix un 55% els falsos positius que s'obtenen amb el test de sang oculta en femta, ja que la sang no és un marcador específic de CRC, i conseqüentment la necessitat d'haver de realitzar colonoscòpies als individus afectats.

"El nou test podria reduir el 32% de colonoscòpies innecessàries"

Actualment, el programa de cribratge de càncer de còlon i recte a Catalunya fa servir el test de sang oculta en femta immunoquímic (FIT). Aquest test és eficaç i econòmic, però presenta un baix valor predictiu positiu (8%) per a càncer i, per tant, genera un alt nombre de falsos positius i colonoscòpies innecessàries. La millora que aporta el RAID-CRC és que complementa el cribratge actual amb la signatura microbiològica de CRC en la mostra fecal.

"Els resultats de l'estudi proven que la combinació del RAID-CRC amb el FIT detecta el CCR amb una sensibilitat del 94% i la neoplàsia avançada amb una sensibilitat del 80%" explica el Dr. Xavier Aldeguer, director mèdic de GoodGut i cap del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. Aldeguer fa més de 10 anys que investiga la microbiota intestinal.

D'altra banda, el Dr. Antoni Castells, co-coordinador del programa de detecció del càncer colorectal de Barcelona, remarca que el nou abordatge "si es confirmen aquests resultats en població de cribratge podria permetre reduir el 32% de colonoscòpies innecessàries i detectar el 59% de lesions precanceroses". L'estalvi associat només a colonoscòpies representaria, com a mínim, més de 5,5 milions d'euros per ronda de cribratge cada dos anys i augmentaria la sensibilitat per la lesió precancerosa (diagnosticar la malaltia en un estadi previ).

A banda del Consorci Hospitalri de Vic, a l'estudi de la biotecnològica GoodGut hi ha participat l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut Assistència Sanitària.

Tercer càncer amb més incidència mundial

El CCR és el tercer càncer més incident i mortal a escala mundial, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Cada setmana es diagnostiquen més de 500 nous casos de càncer de còlon a Espanya, 8.600 a Europa i 2.500 als Estats Units. Per aquest motiu s'han instaurat polítiques de cribratge poblacional que permetin la seva detecció precoç mitjançant eines no invasives.

La implementació de RAID-CRC "generarà un benefici important a la societat ja que el sistema de cribatge actual és més de diagnòstic precoç que preventiu" matisa Mariona Serra, CEO de GoodGut. Serra explica també que el proper pas és la validació d'aquests resultats en una població major per, posteriorment, procedir al registre CE del test i la seva sortida al mercat a finals de 2019.

El Dr. Joan Saló, cap de Digestologia del Consorci Hospitalari de Vic.
L'equip de la biotecnològica gironina GoodGut que ha impulsat l'estudi multicèntric.