← Altres notícies

Nova organització dels continguts web

El web del Consorci Hospitalari de Vic actualitza la seva estructura per fer més intuïtiva la cerca de continguts, millorar la usabilitat i facilitar la navegació.

El portal www.chv.cat es va renovar completament ara fa quatre anys. Des de llavors, les seves funcionalitats i continguts no han parat de créixer, com també ho han fet el nombre d'usuaris, que s'han triplicat fins a sumar més de 220.000 visites anuals. En paral·lel a aquests nous usos, també s'ha diversificat el perfil de persones que interactuen a través d'aquest canal: pacients, però també professionals propis i d'altres institucions, estudiants, residents, persones que busquen feina, proveïdors...

Per adequar el web a aquestes noves realitats, i després d'analitzar les estadístiques d'ús i els patrons de navegació dels usuaris, s'ha redefinit el menú principal i s'han reagrupat els continguts d'acord amb el tipus d'informació que es vol cercar.

En concret, s'ha creat un nou apartat d'Informació i Tràmits, que agrupa les cada cop més nombroses consultes i gestions que es poden fer en línia, mentre que l'apartat Assistència reuneix la informació d'utilitat més directament relacionada amb l'atenció sanitària. També s'ha dotat d'un apartat propi als continguts relacionats amb la Docència, la Recerca i la Innovació, àmbits cada cop més rellevants per la condició d'Hospital Universitari i que guanyen visibilitat amb la nova estructura.

Captura de pantalla del web www.chv.cat