← Altres notícies

El CHV i la FHSC obtenen ajuts per a la recerca en salut

El Departament de Salut ha concedit tres beques del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020 a un projecte del Consorci Hospitalari de Vic i a dos de la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu. L'acte oficial de lliurement dels ajuts va tenir lloc aquest dimecres al vespre, a l'Auditori de Barcelona, amb la presència del conseller de Salut. 

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, ha concedit tres beques del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020 a dos projectes de la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu i a un del Consorci Hospitalari de Vic. Per al finançament dels tres treballs, que s'han presentat en la modalitat d'intensificació de la recerca en infermeria, s'ha atorgat una subvenció de 51.625 euros, corresponents al 2017. L'acte oficial de lliurement de les beques va tenir lloc aquest dimecres al vespre, a l'Auditori de Barcelona, amb la presència del conseller de Salut: "el PERIS és una petita gran revolució i ha vingut per quedar-se", va subratllar Toni Comín.

Els dos treballs de la FHSC se centren en l'àmbit de la cicatrització de les ferides cròniques i complexes mentre que l'estudi impulsat pel CHV pretén optimitzar l'assignació de professionals en una unitat de crítics, en funció de la intensitat de les cures. L'obtenció d'aquests ajuts reconeix l'aposta que les dues institucions sanitàries estan fent els darrers anys per potenciar els vessants de recerca i d'innovació, en el marc del conveni Hospital Universitari.

Primera convocatòria del PERIS

En total, s'han presentat mig miler de sol·licituds a la convocatòria del PERIS, que han estat avaluades per una quarantena d'experts independents, sota la coordinació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). D'aquestes, 183 han estat les escollides per rebre finançament.

En aquesta primera edició, el Departament de Salut té previst destinar uns 18 milions d'euros. Cada euro invertit en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic. En la categoria d'investigació en Infermeria -en la que s'emmarquen els projectes de la FHSC i del CHV-, els ajuts facilitaran que 60 professionals infermers es puguin alliberar un 70% de la funció assistencial, durant un període de 9 mesos, per centrar-se en la recerca.

Projectes d'Osona a qui se'ls ha concedit la subvenció:

1.Títol: "Ús de llenguatge estandarditzat NIC per la mesura de la intensitat de cures infermeres a una unitat de crítics". 
Autor: Xavier Palomar. Consorci Hospitalari de Vic
Descripció: La NIC (Nursing Interventions Classification) és una classificació internacional que s'utilitza actualment per agrupar totes les intervencions infermeres, però que també pot ser útil per mesurar la intensitat de cures infermeres d'una unitat. La tesi vol demostrar com la NIC es pot utilitzar com a escala de mesura per determinar, a priori, l'equip humà necessari, en funció de les accions planificades, en una unitat de crítics.
Subvenció: 20.250 euros

2.Títol: "Validació assistencial d'un sistema digital d'alta resolució per a la mesura i el seguiment de les ferides".
Autor: Helena Sureda. Fundació Hospital de la Santa Creu
Descripció: Actualment, no hi ha consens sobre quina és la tècnica més ràpida, pràctica, econòmica i senzilla per al seguiment de les ferides cròniques. La mesura de la grandària de la ferida és un procediment clínic que s'utilitza per valorar-ne l'evolució, ja que la reducció de la ferida és un pronòstic de curació i d'eficàcia terapèutica. 
La beca permetrà validar un nou sistema digital d'alta resolució per a la mesura i el seguiment de les ferides. És un mètode no invasiu que ha de permetre segmentar la localització de la lesió de forma més precisa que les tecnologies existents, i determinar-ne varis paràmetres com la mida, la profunditat, el volum, la coloració i, complementàriament, fer una anàlisi temporal de la seva evolució.
Subvenció: 20.250 euros

3. Títol: "Intervenció coordinada d'una unitat clínica de ferides hospitalària amb les àrees bàsiques del seu territori per millorar els resultats d'atenció a les ferides complexes".
Autor: Marta Ferrer. Fundació Hospital de la Santa Creu
Descripció:  El treball coordinat entre els diferents nivells assistencials és clau en l'atenció a les ferides cròniques. Aquest projecte vol millorar l'eficiència en la detecció precoç dels casos complexes a les àrees bàsiques, per reduir-ne el temps de curació. Així mateix, té com a objectiu establir la coordinació entre les àrees bàsiques i la Unitat Clínica de Ferides (UCF) i promoure una atenció comunitària i especialitzada compartida, garantint una continuïtat assistencial als malalts amb úlceres.
Subvenció: 10.125 euros
 

Marta Ferrer, Xavier Palomar i Helena Sureda, dimecres a Barcelona, a l'acte de lliurement dels ajuts.