← Altres notícies

Totes les Urgències de salut mental s'atenen a l'HUV

A partir d'aquest mes de gener, les visites i sol·licituds urgents de salut mental seran ateses a Urgències de l'Hospital Universitari de Vic.

Fins ara, algunes Urgències eren ateses pel psiquiatre de guàrdia a Osona Salut Mental. A partir d'ara, en canvi, tota l'atenció urgent de Psiquiatria se centralitza a l'HUV. Aquestes visites s'atendran al box número 8 del passadís de l'ACUT, un espai que s'ha adequat per aquest tipus de consultes.

Els centres d'Atenció Primària ja han estat informats del canvi de circuit per quan derivin un pacient al psiquiatre de guàrdia.