← Altres notícies

L’Hospital Universitari de Vic reaprofita anualment l’aigua equivalent a unes 55.000 dutxes

Aquest divendres 22 de març, el CHV es suma a la celebració del Dia Mundial de l'Aigua per conscienciar sobre la importància de fer-ne un ús sostenible.

Una de les mesures que el CHV impulsa des de fa anys per reduir el consum d'aquest recurs és la captació d'una part de l'aigua neta que es genera a la Unitat d'Hemodiàlisi per a la seva reutilització a la xarxa de l'Hospital Universitari de Vic. Aquest tractament requereix d'un ús molt elevat d'aigua i aquest sistema permet reduir-ne el consum de forma molt significativa i aprofitar una aigua que, d'altra manera, aniria directament a parar a la xarxa de clavegueram. Amb aquesta mesura, el CHV recupera anualment uns 4.500 m3 d'aigua, una quantitat equivalent al consum de 55.400 dutxes.

D'altra banda, al CHV, fruit del consum d'aigua, es generen aigües residuals sanitàries assimilables a les domèstiques. L'efectiva implantació de bones pràctiques ambientals, permet assegurar que els líquids perillosos que podrien contaminar les aigües es recullen i gestionen com a residus. Per tant, totes les aigües residuals es poden abocar a xarxes de clavegueram.

L'aigua té una presència cabdal tant al medi ambient com al nostre organisme. Ocupa el 70% de la superfície terrestre i és entre un 60 i un 80% del cos humà, on suposa un element imprescindible per a la nostra vida.

Consulta els resultats i les iniciatives mediambientals del Consorci

El Consorci Hospitalari de Vic edita cada any la Declaració Ambiental, on s'hi pot trobar tota la informació sobre el consum i la gestió de recursos (energètics, materials, aigua, residus) als diferents centres, l'impacte en el medi ambient i les polítiques de sostenibilitat que duem a terme.

Seguint el model de la resta de memòries corporatives, la Declaració Ambiental s'edita en format web responsiu: un sistema en línia i adaptable a tots els dispositius, amb el qual es vol acostar tot allò que fa la nostra entitat de la manera més dinàmica, oberta i accessible possible. Així, es pot seguir de manera visual com està evolucionant el comportament ambiental de la institució i els projectes de millora en què estem treballant.