← Altres notícies

Primeres places públiques al Centre de Dia Josep Roqué

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha concedit quatre places públiques al Centre de dia Josep Roqué de Manlleu, fruit d'un acord entre els alcaldes de Vic i Manlleu per traspassar-les de la capital d'Osona a la del Ter.

Actualment, la cinquantena de places del Centre de dia Josep Roqué són totes privades. Amb tot, el centre està acreditat per la Generalitat des del 2012 per assumir places amb Prestació Vinculada al Servei. A partir d'ara, n'hi haurà quatre que esdevindran públiques.

Els candidats a optar a una d'aquestes places públiques de centre de dia són persones amb dependència reconeguda. L'assignació d'un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell. Inicialment, aquestes places quedaran cobertes amb les primeres persones que correspongui segons els barems. A partir d'aquí, s'obrirà una llista pública per què s'hi puguin apuntar les persones que sol·licitin el servei.

Els usuaris amb plaça pública tenen la obligació d'assistir al centre de dia com a mínim dos dies a jornada completa o tres dies de mitja jornada per setmana.

L'obtenció d'aquestes places públiques era una històrica reivindicació que finalment s'ha aconseguit després de molt d'esforç i negociació. És una molt bona notícia per a la ciutat de Manlleu i els seus habitants.