← Altres notícies

L’Hospital Sant Jaume fomenta la lectura entre els avis del centre per mantenir la ment activa

L’Hospital Sant Jaume de Manlleu organitza cada mes un club de lectura adreçat a persones de la tercera edat i que estan afectats per algun tipus de malaltia com ara Alzheimer o altres tipus de demència. Es tracta d’un taller de lectura fàcil, on els participants llegeixen llibres elaborats amb un llenguatge, uns continguts i uns formats que fan que puguin ser llegits i entesos per persones amb dificultats lectores.

El taller consisteix en la lectura en veu alta del llibre i el posterior comentari del mateix. A més, es proporciona als avis una llibreta per poder apuntar les seves notes i, d’aquesta manera, reforçar el record del que s’ha llegit. El taller està també obert als familiars dels malalts per fer-los partíceps i fomentar la companyia. Els participants del taller provenen de la Residència Aura, de l’hospital de dia i del centre de dia. També hi participen avis que en aquell moment estan ingressats a les plantes de l’Hospital Sant Jaume.
Els objectius del club de lectura són augmentar el benestar de la persona, fomentar la necessitat de mantenir la ment activa i frenar el deteriorament cognitiu, compartir amb altres persones una activitat de lleure, augmentar l’autoestima i fer participar a la família.
La periodicitat del club de lectura és mensual però s’està treballant perquè es pugui fer cada quinze dies. Per a poder aconseguir el màxim rendiment també es vol complementar el taller amb altres activitats artístiques com ara el dibuix o la poesia i, fins i tot, la gravació d’algun usuari mentre fa la lectura per tal d’elaborar-ne algun treball i, alhora, que serveixi d’autoestimulació personal.
El Club de Lectura és fruit de la col·laboració de l’Hospital Sant Jaume amb la Biblioteca Municipal de Manlleu, que és qui proporciona els llibres i col·labora activament en el taller.